fbpx
Tagasi

Ilukool

Põhihariduse nõudeta | Koolipõhine | 6 kuud

Hinnatud õmblejaks peetakse seda, kes on kiire ja täpne. Selliste oskuste omandamiseks tuleb endale selgeks teha õiged töövõtted. Tartu Rakenduslikus Kolledžis õpitakse neid oskusi oma ala parimate meistrite käe all ning profimasinatega. Õppetöö käigus on võimalik oma praktilisi oskusi ja kiirust arendada ettevõtetes.

Sessioonõpe – õpe toimub iga N-R kl 14.00-18.50 ja L 8.30-17.00.

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud õmbleja:

 • väärtustab valitud kutset ja eriala;
 • mõistab tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles;
 • tunneb erinevaid materjale,  oskab neid töödelda vastavalt tehnoloogiale ja omadustele, kasutab materjale säästlikult;
 • õmbleb juhendamisel määratud aja jooksul kvaliteetselt erinevaid tootedetaile, kasutades õmblus- ja kuumniiske töötlemise seadmeid ning sobivaid töövahendeid;
 • täidab tööjuhi poolt antud vähesel määral muutuvaid tööülesandeid, hindab oma töötulemust;
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid;
 • kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli ja tegutseb vastutustundlikult.

Praktika maht  on kokku 6,5 nädalat ja praktikavõimalusi pakuvad õmblusettevõtted.

Nõudlus väljaõppinud spetsialistide järele rõivatööstuses kasvab.

Tartu Rakendusliku Kolledži õmbleja eriala lõpetajale on kindlustatud:

  • Kindel töö ja valikuvõimalused:
   • õmblustööstuses;
   • kergetööstusettevõtetes
   • kardinasalongides

Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Edasiõppimisvõimalusi pakub
kutsehariduse tasemel Tartu Rakenduslikus Kolledžis kergete rõivaste rätsepa erialal.

Kopli 1 Põllu 11