fbpx
Tagasi

Turismikool

Põhihariduse baasil | Koolipõhine õpe | 2 aastat

Aktiivtegevuste instruktori töö on pakkuda läbi erinevate aktiivsete tegevuste kliendile turismielamusi, samuti tegevuste ettevalmistamine, vajalike vahendite hankimine, juhtimine ja turvanõuete tagamine. Amet eeldab üle keskmise head füüsilist vormi ja virget vaimu, sest suhelda ja arvestada tuleb erinevas vanuses, soost ja rahvusest inimestega – lastest vanuriteni. Tartu Rakenduslikus Kolledžis on aktiivtegevuste läbiviimisel suur osa praktilisel õppel koos oma ala praktikutest õpetajate ja ettevõtjatega.

Planeeritav vastuvõtt talvel 2023.

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud aktiivtegevuste instruktor:

 • oskab iseseisvalt ettevalmistada, juhtida ja läbi viia aktiivtegevusi;
 • teab, kust ja kuidas organiseerida tegevuseks vajalikud tehnilised vahendid;
 • tagab turvalisuse ja praktilise esmaabi;
 • on spetsialiseerunud teatavale alale: nt matkajuhiks – jalgsi- ja veematkade korraldamine, rattamatkad; köietöö ja seikluspargi instruktoriks; maastikuvibu instruktoriks vms.
 • suhtleb erineva kultuuritaustaga klientidega nii eesti kui võõrkeeltes ja vahendab turismiinfot;
 • tunneb rekreatsioonisündmuste korraldamist laiemalt: mänguõpetus, animaatoritöö, erinevad
  liikumisharrastused;
 • valdab avaliku esinemise põhitehnikaid;
 • tunneb turismimajandust, rekreatsiooniettevõtlust ja Eesti loodusväärtusi;
 • on sooritanud õpingute lõppedes aktiivtegevuste instruktori 4. taseme kutseeksami.

Tartu Rakendusliku Kolledži aktiivtegevuste instruktori eriala õpilased sooritavad 1. kursusel

14 nädalat tegevuspraktikat ja 2. kursusel 5 nädalat tegevuspraktikat.

Parimad koostööpartnerid on Loodusturism OÜ, Tartu Seikluspark ja Eesti Spordimuuseum.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Turismitööstus on kiiresti arenev ja vaheldust armastav majandusharu. Selle laineharjal püsimiseks on vaja erialast professionaalsust, milleks kutseharidus loob tugeva aluspõhja.

Tartu Rakendusliku Kolledži aktiivtegevuste instruktori eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel ja liikuv töö ning valikuvõimalused:
  • matkakorraldusettevõtetes;
  • rekreatsioonikeskustes; *
  • noortekeskustes;
  • spordi-, kultuuri- ja meelelahutusega seotud organisatsioonides;
  • rahvus- ja loodusparkides.
   *(rekreatsioon – virgestus, kosutus)
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Ettevõtlikud ja julged aktiivtegevuse instruktorid leiavad end sageli ühel hetkel karjääriredeli ülemisest otsast, mis enamasti lõppeb oma ettevõtte asutamisega.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutseerihariduse tasemel:
  • Tartu Rakenduslik Kolledž
   • Turismiettevõtte juhtimine (sessioonõpe)
 • Rakenduskõrghariduse tasemel:
  • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tallinna Ülikool
   • Rekreatsioonikorraldus
  • Eesti Maaülikool
   • Loodusturism
   • Tallinna Tehnikaülikool
    Ettevõtlus ja elamusmajandus
Kopli 1 Põllu 11