fbpx
Tagasi

Turismikool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine õpe | 1 aasta

Piirkonna kultuurigiid loob väliskülalistele mulje nii meie riigist kui turismiettevõttest, mistõttu on tööandjatel giididele kõrged nõudmised. Häid giide ja reisijuhte otsitakse alati.

VOCO-s õpivad giidid läbi viima erinevaid ekskursioone ja tutvustama Eesti vaatamisväärsusi parimal võimalikul moel. Praktilise kogemusega õpetajate juhendamisel vaheldub teooria kultuurilooliste õppereiside ja matkadega Eestimaa erinevatesse paikadesse. Õppe jooksul valmistab õppija ette giidituuri

Hea giid naudib esinemist ja tänu tema teadmistele, heale mälule ja jutustamisoskusele naudivad seda ka kuulajad. Turistide teenindamine eeldab head suhtlemisvõimet, kultuurierinevustega arvestamist, tööeetikat ja korrektsust. Giidile, kes end oma valdkonnas pidevalt täiendab, ei muutu töö kunagi rutiiniks.

Ootame õppesse inimesi, kel on piirkonna tutvustamiseks selge nägemus ning ettekujutus, mida Kultuuripealinn 2024 teenusena pakkuda võiks. Motivatsioonikirjas tuleb kandidaadil esitada kirjeldus, millist giidituuri/teematuuri ta soovib arendama hakata. Õppeaja jooksul valmistab õppija ette ning atesteerib piirkonnas ühe tuuri.

Õppetöö toimub sessioonidena kord nädalas või üle nädala. Täpsed sessioonide ajad määratakse vestluste käigus.

Loe giidi ametist lisainfot SIIT.

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud giid:

 • võib töötada giidi või reisijuhina;
 • tunneb reisimise, vaba aja veetmise ja turismimajanduse aluseid, terminoloogiat ja seaduseid;
 • oskab iseseisvalt hankida kutsealast teavet ja seda kasutada;
 • valdab töös kasutatavaid tehnilisi vahendeid ja oskab läbi viia eri tüüpi ekskursioone;
 • omab teadmisi kommunikatsioonist ja turundusest;
 • tunneb suhtlemispsühholoogiat ja klienditeeninduse peensusi;
 • valdab inglise, saksa ja soome keelt;
 • on sooritanud õpingute lõpus giidi 5. taseme kutseeksami spetsialiseerumisega kas kultuuri- või loodusgiid.

Tartu Rakendusliku Kolledži giidi eriala õpilastel on kaks praktikaperioodi –  kuni 6 nädalat esimesel kursusel ja kuni 6 nädalat teisel kursusel. Kokku moodustab praktika viiendiku õppekavast. Praktika käigus kinnistatakse koolis õpitud teoreetilised teadmised.
Parimad koostööpartnerid on SA Tartumaa Turism, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Mänguasjamuuseum ja Teatri Kodu.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja ja  turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.
 • Toetame õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Giid loob väliskülalistele mulje nii meie riigist kui turismiettevõttest, mistõttu on tööandjatel giididele kõrged nõudmised. Häid giide ja reisijuhte otsitakse alati.

Tartu Rakendusliku Kolledži giidi eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel ja liikuv töö ning valikuvõimalused:
  • turismiarendusorganisatsioonides,
  • turismi- ja puhkekeskustes,
  • muuseumides,
  • looduskeskustes,
  • turismiettevõtetes,
  • bussi-, lennu-, rongi- ja laevafirmades
  • iseenda tööandjaks.
 • Karjäärivõimalused: Ettevõtlikud giidid võivad olla seotud mitme turismiobjekti või -teenusega ja asutada giiditeenuste paremaks pakkumiseks oma ettevõtte. Giidi tööd on võimalik kombineerida ka muu tööalase tegevusega. Paljud giidid on filoloogid ja õpetajad, kes pakuvad oma teenust turismi kõrghooaegadel.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

 • Kutsehariduse tasemel:
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
  • Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž

Ettevõtlus ja elamusmajandus

  • Eesti Maaülikool