fbpx
Tagasi

IT-kool

Põhihariduse baasil | Koolipõhine | 4 aastat

IT-süsteemide spetsialisti tööpõld on tänaseks piiritult lai. Kui soovid tulevikus olla tegija IT-taristu arendamise, arvutisüsteemide haldamise vallas ning sulle pakub pinget nii teiste kui omaloodud süsteemide testimine ja seire, siis on Tartu Rakendusliku Kolledži IT-akadeemia õige valik. Päevakohase riist- ja tarkvarga arvutiklassides ning laborites õpetavad igapäevaselt valdkonna spetsialistid, samuti kaasatakse õppetöösse erialapraktikuid ettevõtetest. Igapäevast töökeeleoskust arendab lisaks inglisekeelsete õppematerjalide kasutamine.

Parimaid tulemusi infotehnoloogia valdkonnas saavutavad loovalt ratsionaalsed isiksused, kellel on loomulik huvi uute võimaluste ja lahenduste otsimiseks. Sõbralik ja avatud meel on abiks IT-stressis inimestega suhtlemisel ja nende probleemide lahendamisel. Vajalik on kiire tehniline taip, kasuks tuleb loogiline mõtlemine ja keskendumisvõime pidevalt vahelduvate uutele ülesannetele. Robootika- või arvutiringis osalemine või tehnikahuvi annab kindlasti eeliseid IT õppimiseks.

Lai silmaring ja teadmised muudest valdkondadest võimaldavad tulevikus leida ühist keelt koostööpartnerite ja tööandjatega, kelle tööd või tootmisprotsesse hakkad IT abil kergemaks ja tulusamaks muutma.

Tartu Rakendusliku Kolledži IT-süsteemide spetsialist õpib üldaineid: laia matemaatikat, emakeelt ja inglise keelt ning sooritab õppe lõpus riigieksamid. Ta on valmis jätkama kõrgharidusõppes või alustama karjääri ettevõtetes.  Ootame õppima ka neidusid, sest IT pole ammu enam noormeeste pärusmaa.

Tartu Rakenduslikus Kolledžis omandad koos tööalaste praktiliste oskustega nii kutse kui keskhariduse!

 • õpid seda, mis Sulle kõige rohkem huvi pakub – IT süsteemide ja riistvara alaseid teadmisi ja oskusi;
 • oled juba  kooli lõpetades olulise kogemusega, sest 4. aastal on suures mahus praktika ning lõputööks oled loonud IT-lahenduse koos dokumentatsiooniga
 • lisaks õpid gümnasistidega võrreldavas mahus üldaineid ning ettevalmistuse, et 2. õppeaasta lõpus teha eesti ja inglise keele riigieksamid, 3. aasta lõpus laia matemaatika riigieksam
 • saad olulise eelise õpingute jätkamiseks kõrgkoolis ning võid spetsialiseeruda inseneeria või IT valdkonna profiks
 • ja teha kõrgelt tasustatud tööd ning lennukat karjääri maailma kõige kiiremini kasvavas valdkonnas

Tähelepanu! 
Vastuvõtutingimused on:
* individuaalvestlus või grupivestlus;
* kutsesobivustest, mis hindab edukaks erialaseks tööks vajalikke isikuomadusi ja võimekust: matemaatiline võimekus, funktsionaalne lugemisoskus, taju, tähelepanu, keskendumisvõime, mälu;

* praktiline ülesanne – enne vastuvõtu katseid tuleb läbida konkreetne Codecademy kursus: https://www.codecademy.com/learn/learn-the-command-line
Kursus on tasuline, kuid seitsme päeva jooksul on võimalik kursust tasuta läbida;
* motivatsioonikiri – palume motivatsioonikirja lõppu lisada Codecademy kasutajanimi.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud IT-süsteemide spetsialist:

 • arendab organisatsiooni IT-taristut – pakub välja ja juurutab erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut;
 • tunneb IT-süsteemide riistvara;
 • mõistab arvutivõrgu aluseid ja oskab rakendada võrguseadmeid;
 • haldab arvutivõrke ja võrguteenuseid;
 • haldab majutuskeskkonna riistvara ja klientseadmeid;
 • haldab Windows ja Linux/BSD-operatsioonisüsteeme;
 • tunneb skriptimisvahendeid ning automatiseerib võimalusel haldustegevusi;
 • valdab pilveteenuste haldust;
 • pakub kasutaja- ja muudatuste tuge;
 • osutab teenuseid ja pakub infoturbe tuge;
 • lahendab standardseid IT-probleeme
 • oskab koostada vajalikku dokumentatsiooni;
 • töötab meeskonnas ja lahendab ülesandeid iseseisvalt ka rahvusvahelistes tiimides;
 • suudab oma tööd iseseisvalt organiseerida ja aega planeerida ning vastutust võtta;
 • on läbinud laia matemaatika, emakeele ja inglise keele õppekava ning on sooritanud riigieksamid;
 • sooritab õpingute lõpus IT-süsteemide spetsialisti 4. taseme kutseeksami.

Kokku tehakse õpingute jooksul 7 kuud ettevõttepraktikat. Praktikaülesanneteks on arvutivõrkude ehitus ja seire ning serverite haldus, lisaks harjutatakse praktikal nii individuaalseid kui koostööoskusi. Õpingute ja praktika käigus saadakse ülevaade uutest tehnoloogiatest, õpetamisel kasutatakse probleem- ja projektõpet, nt teostatakse meeskonnaga kogukonna- ja ettevõtlusprojekt.

Eriala lõpetamiseks meeskonnatööna kavandatakse ja teostatakse mõne rakenduse või teenuse arendus.

 

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides ja -laborites.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Tartu Rakendusliku Kolledži IT-süsteemide spetsialisti eriala lõpetajat ootab:

* Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused spetsialiseerumiseks väga erinevates valdkondades:

 • IT-süsteemide spetsialistina,
 • klienditoespetsialistina,
 • võrgutehnikuna,
 • süsteemiadministraatorina.

 

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Tegu on globaalse kasvava ettevõtlusvaldkonnaga, kus heade spetsialistide järele on pidevalt suur nõudlus, mistõttu tIT-süsteemide spetsialist leiab hõlpsasti tööd ka väljaspool Eestit.

* Karjäärivõimalused: Nutikad IT-süsteemide spetsialistid saavutavad pideva enesetäiendamise ja töökogemuse käigus peagi tähelepanuväärseid töötulemusi ja liiguvad karjääriredelil edasi. Sõltumatuse eelistajad saavad end teostada IT-ettevõtjatena. Kuigi töö leiab tegijad üles sageli juba koolipingis, tasub jätkata õpinguid pidevalt arenevas ja kasvavas valdkonnas.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

 

Kõrghariduse tasemel:

Kopli 1 Põllu 11