fbpx
Tagasi

IT-kool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine õpe | 1 aasta

Kui soovid olla ühenduslüliks IT ja maailma vahel, siis on kasutajatoetehniku amet just sinu jaoks. Parimad võimalused uue ameti õppimiseks on Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Tänapäevaselt varustatud arvutiklassid ja oma ala spetsialistidest õpetajad tagavad tasemel teadmised. Lisaks kaasatakse õppetöösse praktikuid valdkonnaga seotud ettevõtetest. Sinu igapäevaseks tööks kujuneb tulevikus kaughalduse ja telefoni teel IT-süsteemide tehnika kasutajatele toe pakkumine ja tehniliste küsimuste lahendamine. Täita tuleb samaaegselt mitmeid tööülesandeid, seega on oluline kiire ümberlülitumisoskus ja keskendumisvõime. Enesestmõistetav on ka sinu keskmisest suurem huvi IT-valdkonna kiirete arengute suhtes ja pidev enesetäiendamine.

 Töö eeldab keskmisest kõrgemat stressitaluvust ja vaimset pingutust. Kasuks tuleb selge diktsioon, oskus valdkonda puudutavaid mõisteid lihtsalt selgitada ning keskmisest suurem empaatiavõime ja stressitaluvus IT-probleemidest heitunud inimeste nõustamisel. Lisaks avatud suhtlemisele on vajalik kiirus probleemi väljaselgitamisel ja võimalikult kiire tagasiside lahenduste osas koos juhiste andmisega telefoni, e-kirja või virtuaalnõustamise teel.

Eriala ei soovitata HEV-õpilastele.

Õpe toimub sessioonidena igal teisipäeval ja kolmapäeval (täispikad päevad).

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud kasutajatoetehnik:

 • pakub kliendile kasutajatuge toodete või teenuste kasutamisel;
 • tagab organisatsioonis läbiviidavatele IT-muudatustele vajaliku kommunikatsiooni;
 • dokumenteerib intsidendid ja muudatused vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele vastavas infosüsteemis (nt JIRA piletite süsteem);
 • kasutab vajalikke suhtlemisoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid oma tööülesannete täitmisel;
 • juhendab klienti telefoni- või meilisuhtluses;
 • on kliendisõbralik, hindab ülesande vastavust oma kompetentsidele ning käitub vastavalt olukorrale toetudes etteantud juhistele tagades infovahetusel konfidentsiaalsuse ning hoides organisatsiooni mainet.
 • sooritab õpingute lõpus kasutajatoetehniku 4. taseme kutseeksami;

Tartu Rakendusliku Kolledži kasutajatoetehniku eriala praktika sooritatakse organisatsioonides ja ettevõtetes, kus on kasutusel erinevaid IT-süsteeme ja kasutajaliideseid ehk praktikaks vajalik infosüsteem ning reaalsed olukorrad. Õppija, kes juba töötab ettevõttes, saab oma teoreetilisi teadmisi kohe praktikas rakendada.

Praktika maht on kokku 8 nädalat ning praktikaülesanneteks võib olla IT- süsteemide kasutamisel tekkinud probleemide väljaselgitamine,  kliendi nõustamine probleemide lahendamisel  telefoni teel ning tööülesannete jagamine meeskonnas.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli tänu uutele oskustele ka uute karjäärivõimalustega kindel töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides ja -laborites.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Kasutajatoetehniku tööd tuleb e-äri arenemisega iga päev üha juurde. Valmidus töötada iseseisvalt ja samas üksikasjalikult protseduure järgida laiendab töövõimalusi.

Tartu Rakendusliku Kolledži kasutajatoetehniku eriala lõpetajat ootab:

* Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused spetsialiseerumiseks väga erinevates valdkondades:

 • klienditoetehnikuna (help desk),
 • kasutajatoetehnikuna,
 • IT-tugiisikuna.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: Nutikad kasutajatoetehnikud saavutavad pideva enesetäiendamise ja töökogemuse käigus peagi tähelepanuväärseid töötulemusi ja liiguvad karjääriredelil edasi näiteks infosüsteemi konsultantide, koolitajate või kasutajamugavuse spetsialistidena.

Sõltumatuse eelistajad saavad end teostada ettevõtluses. Kuigi töö leiab tegijad üles sageli juba koolipingis, tasub jätkata õpinguid pidevalt arenevas valdkonnas. Tõsisema IT-huvi korral tasub vaadata tarkvaraarenduse, -analüüsi ja testimise suunda.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

Kutsehariduse tasemel:

* Tartu Rakenduslik Kolledž süsteemiadministraatori eriala

Kõrghariduse tasemel: