fbpx
Tagasi

Turismikool

Põhihariduse baasil | Koolipõhine õpe | 3 aastat

Iga hotelli või majutusettevõtte visiitkaart on sõbralik klienditeenindaja. Just tema loob esmase mulje ja meeleolu, mida külastaja kogeb ja tema tööst sõltub suuresti ka püsiklientide ja soovitajate arv. Majutusteeninduse spetsialist võtab külalisi vastu ja korraldab sisse- ja väljaregistreerimise toi,ingud. Ta valmistab ette numbritube, pakub hommikusööki ning aitab külalislahkelt turistide küsimusi lahendada.

Majutusvaldkonnas töötades tuleb kasuks korrektsus, kiire kohanemisvõime, lai silmaring ja võõrkeelteoskus ning valmidus töötada ka siis, kui teised puhkavad.

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud majutusteenindaja:

 • planeerib ja korraldab iseseisvalt oma tööd teenindajana;
 • tunneb teenindusetiketti;
 • arvestab klientide erineva keele- ja kultuuritaustaga;
 • suhtleb eesti ja inglise keeles ning lisaks teises valitud võõrkeeles;
 • valdab oma valdkonda, oskab vastata küsimustele ja anda omapoolseid soovitusi;
 • valmistab ette ja aitab meeskonnaliikmena läbi viia elamus- ja vaba aja tegevusi;
 • oskab valmistada ja serveerida külastajatele hommikusööki ja abistada toitlustamisel;
 • tunneb puhastustööde põhivõtteid majutus-, toitlustus- ja ühisruumides ning õuealal;
 • oskab küsida, saada ja edasi anda kliendi tagasisidet;
 • teab, kuidas alustada, hoida ja lõpetada meeldivalt kliendikontakt;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Rakendusliku Kolledži majutusteenindaja õppekavas on:

 • I kursusel 7 nädalat praktikat majutusettevõttes;
 • II kursusel 7 nädalat toitlustuspraktikat toitlustus-, majutus- või
  maaturismiettevõttes;
 • III kursusel 7 nädalat spetsialiseerumise praktikat turismiettevõtetes.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi
  rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Põnevaid arenguvõimalusi pakkuvad turismiettevõtted eelistavad kutseoskuste ja tööpraktikaga teenindajaid.

Tartu Rakendusliku Kolledži majutusteenindaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • hotellides ja hostelites,
  •  (maa)turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes,
  •  külastuskeskustes,
  •  muuseumides,
  •  teemaparkides,
  • majutusteenuseid pakkuvates turismitaludes,
  • elamusturismi, spordi- ja vaba aja teenuseid pakkuvates ettevõtetes.
 • Karjäärivõimalused: hakkajad majutusteenindajad omandavad kiiresti kogemusi ja teadmisi, et töötada majaperenaise, assistendi, vastuvõtu-, müügi-, teenindus- või majutusjuhina.
  Ettevõtlikest teenindajatest saavad tulevikus ettevõtjad, kes ise turismi edendavad.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Rakenduslik Kolledž
   • Majutuskorraldus
   • Reisikonsultant
   • Turismikorraldus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • TTÜ Kuressaare Kolledž
   • Turismi ja toitlustuskorraldus
  • TÜ Pärnu Kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
Kopli 1 Põllu 11