fbpx
Tagasi

Turismikool

Põhihariduse nõudeta | Koolipõhine | 1 aasta
Puhastusteenindaja ei ole tavaline koristaja. Tänu teadmistele pinnakattematerjalidest, erinevate puhastusvahendite toimest ning töövahendite võimalustest võib tema hoolde usaldada ka väärtusliku sisustuse, tundliku tehnika ja õrnad materjalid, kartmata et oskamatu koristustöö need rikuks.

Tartu Rakendusliku Kolledži õpetajad annavad julgetele ja osavatele tuleviku puhastusteenindajatele edasi kõik tänapäevased kutseteadmised ja säästlikud ning nutikad puhastusnipid.
KELLELE?
Puhastusteenindaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne ning pingetaluvus.

KUIDAS ÕPE TOIMUB?

Õpe toimub sessioonõppena, iga nädal üks päev.


Eriala kirjeldavad märksõnad: eripuhastustöötaja, toateenindaja

 • Haridusnõudeta
 • Motivatsioonikiri
 • Vastuvõtukatse toimub suulise vestlusena

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud puhastusteenindaja:

 • teab määrdumise ja saastumise põhjuseid;
 • tunneb pinnakattematerjale;
 • oskab valida sobilikud puhastusvahendid ja teab doseerimispõhimõtteid;
 • kasutab kaitse- ja abivahendeid;
 • oskab kasutada erinevaid koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid;
 • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid;
 • on sooritanud õpingute lõppedes puhastusteenindaja 3. taseme kutseeksami.

Hea teada!

 • Eriala on jõukohane ka lihtsustatud õppekava lõpetanud õppijatele.

Tartu Rakendusliku Kolledži puhastusteenindaja sooritab 10 nädalat ettevõttepraktikat.

Kasutada saab VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) programmi ja olemasolevat kogemustepagasit.

Meie parimad koostööpartnerid on Eesti Maaülikool, Tartu Kliinikum, Dorpat Hotell, Kvartal jt.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö tänapäevastes õppeklassides ja praktikabaasides.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Puhastusteenindusturul suureneb nõudlus puhastusteenust pakkuvate väikeste ettevõtete järele.

Tartu Rakenduslikus Kolledžis õppinud praktiliste teadmistega puhastusteenindajad on tööturul hinnatud asjatundjad, kellele on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes,
  • FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) või väikeettevõtjana teenuseid pakkudes.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused:
  • Õpihimulised puhastusteenindajad täiendavad oma teadmisi ja saavad puhastustööde juhendajateks või juhtideks.
  • Ettevõtlikud puhastusteeninduse spetsialistid teevad koostööd ja loovad oma ettevõtte.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Küsi lisainfot

Eriala ja õppekavaga seotud küsimuste korral pöördu:

Merle Truupõld

Toiduainete tehnoloogia osakonna juhataja
Küsi lisainfot

Sisseastumise ja kutsevalikuga seotud küsimuste korral pöördu:

Helen Johanson

Karjäärinõustaja
Kopli 1 Põllu 11