fbpx
Tagasi

Ilukool

Põhihariduse baasil | Töökohapõhine õpe | 6 kuud

Puhastusteenindaja-juhendaja on spetsialist, kes oskab rakendada erinevate puhastustööde võtteid ja tunneb töövahendeid. Lisaks on puhastusteenindaja-juhendaja hea suhtleja ning nõuandja  ning oskab oma lähemaid töökaaslasi juhendada.

Tartu Rakenduslikus Kolledžis saavad tulevased puhastusteenindaja-juhendaja eriala õppijad teadmised ja oskused  erinevate puhastustööde alal.  Samuti õpetatakse neile inimeste juhtimist ja nende  juhendamisega seotus oskusi. Hea puhastusteenindaja-juhendaja armastab puhtust, suudab näha suuremat pilti ning oskab oma otsuseid sõbralikult kehtestada.

Õppetöö toimub töökohapõhise õppe vormis. Õppesessioon toimub iga nädal üks päev.

  • Vestlus
  • Töötamine sarnasel erialal
Täida avaldus

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud puhastusteenindaja-juhendaja:

  • oskab hinnata puhastustööde vajadust;
  • tunneb üld- ja eripuhastustööde võtteid ja tööahendeid;
  • oskab hinnata töö kvaliteeti ja mõõta tulemust;
  • teab ja rakendab juhendamise, tagasisidestamise ja motiveerimise võtteid;
  • järgib ja nõuab tööohutusvahendite kasutamist ning keskkonnasäästlikkust;
  • on sooritanud õpingute lõppedes puhastusteenindaja-juhendaja 4. taseme kutseeksami.

Tartu Rakendusliku Kolledži puhastusteenindaja-juhendaja  õpingud kestavad 6 kuud, mille jooksul sooritab õpilane 10 nädalat ettevõttepraktikat. Kuna õppetöö toimub töökohapõhises õppes, siis on reeglina praktikakohaks ettevõte, kus õppija töötab.

Meie parimad koostööpartnerid on Eesti Maaülikool, Tartu Kliinikum, Dorpat Hotell, Kvartal jt.

Puhastusteenindusturul suureneb nõudlus head oskustega inimeste  järele. Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud puhastusteenindaja-juhendajad on tööturul hinnatud asjatundjad, kellele on kindlustatud:

* Kindel töö ja valikuvõimalused:

  • puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes,
  • FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) või väikeettevõtjana teenuseid pakkudes.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad: