fbpx
Tagasi

Ehituskool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine | 6 kuud

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevas ettevõttes.

Ta töötab ettevõttes meeskonna liikmena ja teeb ka koostööd erinevate osapooltega, nt sisearhitekti, tellija, tarnijate ja allhankijatega.

Tema peamine tööülesanne on toote tehnilise dokumentatsiooni kavandamine ja koostamine ning toote valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ja tootmisprotsessi ettevalmistamine. Puittoodete konstrueerija-tehnoloog ei tegele ehitiste kandekonstruktsioonide konstrueerimisega.

Vastuvõtutingimus: Vähemalt keskharidus ja eelnevalt on omandatud kutse „Tisler, tase 4“ või 5. taseme puidutöötlemise valdkonna kutse või ühele nendest vastavate kompetentside olemasolu

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud puittoodete konstrueerija-tehnoloog:
Toote tehnilise dokumentatsiooni koostamine:

 • Lähteülesandega tutvumine
 • Toote jooniste koostamine
 • Toote jooniste kooskõlastamine
 • Toote dokumentatsiooni koostamine

Tootmisprotsessi ettevalmistamine

 • Toote tehnoloogia koostamine
 • Materjalide ja furnituuride kulu ning koguse arvestamine
 • Lõiketöötlusfailide koostamine ja edastamine

Töövahendid

 • Tavapärased bürootarbed ja töövahendid
 • Erialased tarkvaralahendused ja IT-vahendid
 • Digitaalseks mõõdistamiseks vajalikud mõõteriistad

Meie parimad koostööpartnerid praktikaettevõttena on Tarmeko, Tiksoja Puidugrupp AS jpt. Ettevõtted asuvad nii Eestis kui välisriikides, tänu millele on tublimatel võimalik sooritada praktika soovi korral ka välismaal.

Hea teada!

 • Eesti puidutööstuse palgatase on keskmisest kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog on alati olnud nõutud spetsialist kõikvõimalikes puidutöötlusega tegelevates ettevõtetes.
Eriti praeguses kiiresti arenevas puidutööstuses on tööpõld väga lai, tuleb vaid enda jaoks parim pakkumine välja valida.

Tartu Rakendusliku Kolledži puittoodete konstrueerija-tehnoloog eriala lõpetajale on kindlustatud:
Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja valikuvõimalused puidu- ja mööblitööstuses:

 • konstruktor
 • tehnoloog
 • joonestaja

Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Karjäärivõimalused: Juhiomadustega puittoodete konstrueerija-tehnoloog kasvavad sageli valdkonna keskastmejuhtideks. Omandatud teadmised ja töökogemus annab puittoodete konstrueerija-tehnoloog piisava pagasi, et avada oma väiketöökoda ja alustada ettevõtlusega. See võimaldab teostada endale huvipakkuvaid töid ja kujundada välja oma isikupärane stiil. Hinnatud spetsialiste ühendab pidev enesetäiendamine oma erialal.

Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on üldjuhul fikseeritud, töötempo võib sõltuvalt tellimuste hulgast olla vahelduv. Töö toimub peamiselt kontoris, vajadusel ka ettevõtte või tehase tootmisüksuses. Peamisteks riskifaktoriteks on kuvariga töötamisest ja istuvast tööst tulenevad terviseriskid, tootmisüksustes viibides lisanduvad ka tolm, müra, kemikaalid.

Tööks vajalikud isikuomadused
Töö nõuab tehnilist taipu, matemaatilis-loogilist ja ruumilist mõtlemisvõimet ning loomingulisust. Olulised on keskendumisvõime, püsivus, täpsus ja korrektsus, rutiinitaluvuse võime. Meeskonnas töötamine eeldab suhtlemisoskust ja koostöövõimet ning paindlikkust.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Rakenduslik Kolledž
   • CNC- töötlemiskeskuse operaator
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
   • Puidutöötlemise tehnoloogia
  • Tallinna Tehnikaülikool
   • Materjalitehnoloogia
Kopli 1 Põllu 11