fbpx
Tagasi

Tehnikakool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine õpe | 2 aastat

Pinget on elektriku igapäevatöös piisavalt. Tartu Rakendusliku Kolledži professionaalsetelt kutseõpetajatelt saadud teadmised ja põhjalik praktikakogemus võimaldab tulevasel sisetööde elektrikul teostada kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini ja töötada pingestatud seadmete või võrkudega. Tuleviku elektrik on kursis ka automaatika ning IT-ga ning tema tööpõld on väga lai: alates elektriettevõtetest ja suurtööstusest, kuni väikeettevõtete ja eraisikutest klientideni.

Kasuks tuleb tehniline taip, sõprus matemaatika ja loogikaga, füüsiline ja vaimne vastupidavus ning suhtlemisoskus.

Kui õpid sisetööde elektriku eriala siis:

 • kõigil eriala õpilastel on õppeaja jooksul võimalus käia 2-nädalasel välispraktikal;
 • võid lisaks õppetoetusele taotleda ka Talent Plastics Tartu AS  stipendiumi.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud sisetööde elektrik:

 • tunneb elektrimaterjale, elektrotehnikat, automaatikat ja paigaldustehnoloogiaid;
 • oskab teostada elektripaigaldustöid, paigaldada seadmeid ja juhistikke;
 •  teostab elektrimõõtmisi;
 •  tunneb ja teostab käidutöid (tegevused elektripaigaldiste töös hoidmiseks);
 •  saab aru tehnilisest dokumentatsioonist ja oskab seda koostada;
 •  mõistab majanduse ja ettevõtluse aluseid;
 •  on sooritanud õpingute lõpus sisetööde elektriku 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Rakendusliku Kolledži sisetööde elektriku õppekavas on lisaks koolipraktikale II ja III kursusel kokku 23 nädalat ettevõttepraktikat. Meie parimad praktikapartnerid on Eesti Energia, Rantell, Elektrilevi, Koduelekter jt üle Eesti.

Hea teada!

 •  Elektrikute palgad on keskmisest kõrgemad.
 •  Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 •  Praktikakohast kujuneb sageli esimene kindel töökoht.
 •  Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 •  Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Vajadus uue põlvkonna elektrikute järele kasvab hüppeliselt, sest suur osa tänaseid elektrikuid jääb lähikümnendil pensionile. Elekter on oluline igas eluvaldkonnas ja elektrienergia tarbimine suureneb. Sisetööde elektriku abi on vaja kõikjal, kus kasutatakse elektriseadmeid või -masinaid.

Tartu Rakendusliku Kolledži sisetööde elektriku eriala lõpetajale on kindlustatud:

 •  Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • tööstusettevõtted,
  •  seadmete müügifirmad,
  •  ehitus- ja kinnisvaraettevõtted,
  •  projekteerimisfirmad,
  •  suurettevõtted ja kauplused,
  •  laevad,
  •  jne.
 •  Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 •  Karjäärivõimalused: õpihimulised elektrikud täiendavad oma teadmisi ja omandavad pädevustunnistuse, mis võimaldab töötada nt käidujuhina. Ettevõtlikumad loovad enda ametioskuste tõhusamaks müügiks sageli oma ettevõte. Haridustee jätkamine võimalda saada oma valdkonna hinnatud tippspetsialistiks ja nt kõrgharidusega elektriinseneriks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Rakenduslik Kolledž
   • Mehhatroonika
   • Täienduskoolitused (läbimisel võimalik taotleda A-, B-, B1-, C-klassi pädevustunnistust)
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  •  Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Kopli 1 Põllu 11