fbpx
Tagasi

Tartu, Bad Ischl-Salzkammergut (AU) ja Bodø (NO) osalevad koos Erasmus+ projektis Volugram: Developing volunteering as a part of individual learning path, mille eesmärk on ühendada Euroopa kultuuripealinnad, õpikogukonnad ning haridussüsteemid. Ettevõtmise kesksel kohal on vabatahtliku tegevuse arendamine individuaalse õpitee osana.

Foto: Mana Kaasik

Vabatahtliku töö on väärtuslik nii inimesele endale kui laiemale kogukonnale. See võimaldab paindlikku, informaalset ja individuaalset õppimist, mis oluline õpitee osa. Euroopa kultuuripealinnade jaoks on oluline arendada võimekat vabatahtlike kogukonda, mida juhivad pädevad juhid, kel on vajalikud vahendid vabatahtlike töö tunnustamiseks, et edukalt korraldada suursündmuseid.

Täiskasvanud, aga ka teised kogukonnad, nagu vähemused, pagulased, NEET-noored või eakad, võivad formaalses hariduses osalemisel silmitsi seista paljude takistustega. Täiskasvanuhariduse strateegiad tõstavad esile vajaduse suurendada elukestvas õppes osalemist, aga ka vajadust paindlikumate ja isikupärasemate õppelahenduste järele.

Kultuuri-, spordi või kogukonna sündmuseid saab käsitleda õpikeskkondadena. Sündmuste korraldamisel osalevad vabatahtlikud saavad tegevuste kaudu õppida uusi oskuseid. Samuti võib vabatahtlik tegevus täiendada osalejate praktilist keeleoskust.

Tartu Rakendusliku Kolledži projektijuht Kaire Metsa sõnul seob projekt vabatahtliku tegevuse, õppimise ja kogukonna sündmused ning loob kaasatud linnades jätkusuutlikke platvorme ja lahendusi, mida saab rakendada ka Euroopa tasemel. „Volugram projekti raames töötame välja ja teeme kättesaadavaks kvaliteetsed koolitusmaterjalid vabatahtlike koordinaatoritele ning juhendi vabatahtlike juhtidele, mida saab kasutada teistes valdkondades ja kogukondades. Samuti loome rakenduse vabatahtliku töö tunnustamiseks individuaalse õppeprotsessi osana.“

Projekti partnerid:
Tartu Rakenduslik Kolledž (EE)
Sihtasutus Tartu 2024 (EE)
Bodø2024 IKS (NO)
Studentorganisasjonen Nord (NO)
Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 GmbH (AU)
VAEV Research and Development Agency GmbH (AU)

Projekt viiakse ellu 01.09.2022 kuni 31.12.2024 ja seda rahastab EL Erasmus+ programm.