fbpx
Tagasi

Tugikeskus aitab leida võimalusi selleks, et iga õpilane saaks realiseerida oma tegelikku potentsiaali.

Tugikeskuse juht tegeleb kaasava ja jõukohase õppe tagamisega ning teeb endast oleneva, et vaatamata erisustele saaks õpilane VOCOst väärt hariduse.

Ksenia George
Tugikeskuse juht
Aadress:
Kopli 1A, Tartu linn
Tööruum:
A309
Struktuuriüksus:
Tugikeskus

Igas õppekorpuses töötab sotsiaalpedagoog, kes on õpilasele toeks siis kui:

 • kodused või isiklikud mured segavad igapäevast õppetööd
 • õpilasel on tekkinud õppevõlgnevused
 • õpilane ei soovi kooli tulla, õppida
 • on tekkinud mure oma tervisliku seisundi pärast
 • on tekkinud arusaamatus mõne kaasõpilase või õpetajaga

Kaie Holter
Sotsiaalpedagoog
Aadress:
Kopli 1A, Tartu linn
Tööruum:
A219
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Helen Kask
Sotsiaalpedagoog
Aadress:
Põllu 11A ,Tartu linn
Tööruum:
A136
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:
Sirli Vahtre
Sotsiaalpedagoog
Aadress:
Kopli 1B, Tartu linn
Tööruum:
B154
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:

Koolis töötab eripedagoog, kes abistab õpilasi siis, kui:

 • õpilane tunneb, et mõned õppeained on väga rasked ja ta ei taha tundi minna
 • õpilane on põhikoolis õppinud lihtsustatud õppekava alusel või muu erineva programmi järgi
 • õpilasel on raske õppimisele keskenduda
 • erialased tekstid ja iseseisvad tööd tekitavad raskusi
Reelika Metsa
Eripedagoog
Aadress:
Kopli 1A, Tartu linn
Tööruum:
A210
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Kaja Reiman
Eripedagoog
Aadress:
Kopli 1A, Tartu linn
Tööruum:
A210
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:

Koolipsühholoogi juurde võib pöörduda vaimse tervise teemadega nagu ärevus, depressioon, madal enesehinnang, rahuolematus lähisuhetega. Psühholoog toetab õpilast, kui

 • isiklikud mured segavad igapäevast õppetööd
 • probleemid suhetes segavad õppetööd
 • on tekkinud arusaamatused kaasõpilaste ja õpetajatega
Karin Ruus
Koolipsühholoog
Aadress:
Kopli 1C, Tartu linn
Tööruum:
C112
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:
Mailis Sults
Koolipsühholoog
Aadress:
Põllu 11A ,Tartu linn
Tööruum:
A137
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:

Kutsevalikuõppe kursusejuhataja poole pöördu, kui soovid saada infot kutsevaliku  kursuse kohta.

Anu Perve
Kutsevalikuõppe kursusejuhataja-praktika koordinaator
Aadress:
Kopli 1C, Tartu linn
Tööruum:
C226
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:
Anna Savihhina
Kutsevalikuõppe kursusejuhataja-praktika koordinaator
Aadress:
Kopli 1C, Tartu linn
Tööruum:
C226
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:

Tugikeskuse karjäärinõustaja poole pöördu kui:

 • soovid õppima asuda VOCO-sse ja oled varasemalt õppinud eriprogrammi alusel (lihtsustatud õppekava, IÕK, õpe väikeklassis)
 • soovid infot erialade kohta, mis just Sulle kõige paremini sobida võiksid
 • oled õpingud mõnes teises koolis katkestanud ja sooviksid õppida VOCO-s
 • plaanid vahetada eriala või õpinguid katkestada.
Helen Johanson
Karjäärinõustaja
Aadress:
Kopli 1B, Tartu linn
Tööruum:
B153
Struktuuriüksus:
Tugikeskus

Tugikeskuses ridadesse kuulub ka toetuste spetsialist. Toetuste spetsialist on abiks, kui:

 • otsid lisainfot õppijale mõeldud toetuste (põhitoetus, eritoetus, lõunatoetus, sõidukompensatsioon) kohta
 • soovid abi vajaduspõhise toetuse (nt vähekindlustatud pere) taotlemisel
 • vajad nõu sotsiaalabi valdkonda puudutavates küsimustes (nt abi saamise võimalused nii koolisiseselt kui ka kooliväliselt)
Kerli Vasar
Toetuste spetsialist
Aadress:
Kopli 1B, Tartu linn
Tööruum:
B231
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Telefon:

Tugikeskuse inimesed on Põllu tänava õppekorpuses:

 • Esmaspäeval – koolipsühholoog Mailis A137
 • Teisipäeval – eripedagoog Kaja A137
 • Kolmapäeval – eripedagoog Kaja A137, toetuste spetsialist Kerli A223
 • Neljapäeval – koolipsühholoog Mailis A137
 • Reedel – vastavalt kokkuleppele karjäärinõustaja Helen A223
 • Iga päev – Sotsiaalpedagoog Helen A136
Kopli 1 Põllu 11