fbpx
ÕPI END VABAKS!

TALVINE VASTUVÕTT 08.–18. jaanuaril 2024

Erialad avalikustame juba 5. detsember!

Küsi julgelt!

Helen Johanson

Karjäärinõustaja

Avalduse saad esitada kodust lahkumata SAISi keskkonnas vastuvõtuperioodi igal ajahetkel. SAISi saad siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID abil. Lisaks on vajalik üles laadida motivatsioonikiri. Loe lähemalt kohustuslikest dokumentidest.

Kui vajad abi otsustamisel või avalduse esitamisel, siis pöördu:
Vastuvõtu info telefonid 7361 863 või 7361 859
Facebook: Tartu VOCO Nõuandja
E-post: sisseastumine@voco.ee

Tutvu erialadega

Uue aasta mikrokvalifikatsiooni koolitused lisanduvad peagi.

Mis on mikrokvalifikatsioon?
Mikrokvalifikatsioon on täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Inimene omandab üksikuid kompetentse, millest ajapikku on võimalik saada uus kvalifikatsioon. Programm loob võimaluse juhtida enda haridusteed paindlikumalt – omandada lisaeriala või täiendada erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.

Mikrokvalifikatsiooni täiendusõppeprogramm lõpeb täienduskoolituse tunnistuse väljastamisega. Tunnistusel on kirjas, millise õppekavaga on mikrokvalifikatsioon seotud. Soovi korral saab läbitud ained kanda üle ka tasemeõppesse.

Sisseastumine käib kiirelt ja kergelt

Lähtu eriala valimisel eelkõige oma huvidest ja soovidest. Kaalu, milline õppevorm Sulle paremini sobib ning veendu, et Su eelnev haridus on valitud õpingute alustamiseks piisav.  

Vaata kõiki erialasid SIIT!

Eriala valimisel saab Sind aidata karjäärinõustaja. Kirjuta helen.johanson@voco.ee ja lepi aeg kokku.

Sisseastumise ja koolis õppimisega seotud küsimustele saab vastuseid ka Facebookist/ Tartu VOCO Nõuandja

Kui tunned, et vajad õige otsuse tegemiseks rohkem aega ja tuge, siis pöördu julgelt karjäärinõustaja poole.

Kui oled vähemalt 22-aastane, kuid mingil põhjusel on jäänud põhikool lõpetamata, siis loe lähemalt SIIT 

Loe hariduslike erivajadustega õppijate võimalustest SIIT.

Dokumentide esitamine SAIS-is
Kõige mugavam on avaldus täita ja lisadokumendid esitada elektroonselt SAISi vastuvõtukeskkonnas. Selleks logi sisse ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

Kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või andmeid mingil põhjusel ei ole keskkonnas, siis palume põhi- või keskharidust tõendava dokumendi koopiat. Vastuvõtukeskkonda on vaja laadida üles motivatsioonikiri. Juhendi motivatsioonikirja koostamiseks leiad SIIT (al. 56. minutist).

Dokumentide esitamine koolis
Kui soovid dokumente esitada koolimajas, siis võta kaasa:
– isikut tõendav dokument;
– põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia (dokumendi originaali alusel tehakse kohapeal koopia);
– keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia (dokumendi originaali alusel tehakse kohapeal koopia);
Motivatsioonikiri

Kui Sul on, siis võta kaasa ka:
– iseloomustus viimasest koolist või soovituskiri töökohast (võimalusel);
– eelkutseõppe läbimise kohta tõend/tunnistus (võimalusel);
ületulekuplaan (HEV-õppijal)

Kohapeal täidetakse ankeet-avaldus. Avaldusel märgitakse ära vestluste ja testide sooritamise kuupäev ja kellaaeg.

Lisainfo vastuvõtu kohta:
– telefonil: 7361 863 või 7361 859
– Facebook: Tartu VOCO Nõuandja
– e-post: sisseastumine@voco.ee

Kõikide sisseastujatega toimuvad vestlused.

Täpsema kellaaja ja koha saad SAISis avalduse esitamisel. Ole kindlasti kohal, sest vestluse (ja testi) põhjal moodustatakse kandidaatidest pingeread.

Peale vestluste toimumist saad SAISi kaudu teada vastuvõtukomisjoni otsusest.

Pärast otsuse teada saamist, kinnita oma õppima asumine kohe!

Selleks:

  1. sisene SAISi,
  2. kasuta ID-kaarti või Mobiil-ID võimalust,
  3. kinnita õppima asumine.

TALVINE VASTUVÕTT (jaanuar 2024)

08. jaanuar
Algab dokumentide vastuvõtt kutseõppele
18. jaanuar
Lõpeb dokumentide vastuvõtt kutseõppele
23. jaanuar
Vastuvõtuvestlused ja -testid
Kinnitamine
Pärast tulemuse selgumist on SAISis aega kolm päeva, et kinnitada õppima asumine

Uudised

Kopli 1 Põllu 11