fbpx
Tagasi

Motivatsioonikirja eesmärk on anda lühike ja selgesõnaline ülevaade Sinu soovist teatud erialal õppida. Kõige olulisem on, et kiri annaks vastuse küsimusele, miks Sind valitud eriala huvitab, mida soovid õpituga peale hakata ning miks tahad Tartu Rakenduslikus Kolledžis õppida. 

Ole julge ja ära häbene enda tugevusi ja häid saavutusi välja tuua. Kindluse mõttes palu kiri enne esitamist mõnel lähedasel inimesel üle lugeda. Kui oled motivatsioonikirja kirjutades enda jaoks vajaliku läbi mõelnud, tunned end vestlusel kindlasti julgemalt. Motivatsioonikiri on Sinu esmamulje veel enne Sinuga kohtumist, siis tasub sellesse kindlasti panustada. 

Vormistus

Kirja pikkus ei tohiks olla üle 1 A4. Kirja suuruseks vali 12, stiiliks Times New Roman. Motivatsioonikirja võib kirjutada ka käsitsi. Üleval paremas nurgas märgi oma kontaktandmed: nimi, kodune aadress, telefoninumber ja meiliaadress ning selle alla kirja kirjutamise kuupäev.  Kirja lõppu lisa oma allkiri. 

Veendu, et Sul ei oleks kirja- ja trükivigu. Soovi korral võid kirja omanäoliselt kujundada, aga veendu, et jääd maitsekaks ja kujundus sobib sellega, kuhu kandideerid. Koosta kiri lõikudena, sest nii on seda kergem lugeda. Jäta lõikude vahele tühi rida või kasuta taandrida.

Sisu

Esimeses lõigus tutvusta end ja kirjelda lühidalt, miks tahad just sellele erialale kandideerida.

Teises lõigus ava oma tausta, too välja oma senised tegemised, oskused ja huvid, mis Sul valitud erialaga seostuvad. Kui oled teinud põneval teemal loov- või uurimistöö, kirjuta lühidalt ka selle tulemustest. Põhjenda lühidalt, miks Sind eriala huvitab ja mida õppimisest ootad. Loe kindlasti enne huvipakkuva eriala tutvustust kooli kodulehelt, nii saad paremini oma sobivust erialale põhjendada. Mõtle läbi, milliseid oskusi tahad omandada ja kuidas antud erialal seda teha saaksid.

Kolmandas lõigus tutvusta lühidalt oma tulevikuplaane ning kirjelda, kuidas plaanid õpitud eriala rakendada – kas soovid tööle asuda, plaanid edasi õppida vms. 

Neljandas lõigus kirjuta, miks tahad just Tartu Rakenduslikus Kolledžis õppida ning arvad, et see on Sulle sobiv kool.

Küsimuste puhul kirjuta karjäärinõustajale helen.johanson@voco.ee või helista 7361 878

Kopli 1 Põllu 11