fbpx
Tagasi

Kutsekeskharidusõpe

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus;
 • Õppeaeg vähemalt 3 aastat;
 • Õppekava sisaldab vähemalt 40 õppenädala ulatuses üldharidusaineid;
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta.

Kutseõpe keskhariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud keskharidus;
 • Õppeaeg on 0,5 – 2,5 aastat;
 • Lõpetamisel lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta.

Kutseõpe põhihariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus;
 • Õppeaeg on 1 – 2 aastat;
 • Lõpetamisel lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe

 • Õpingute alustamisele ei seata haridustasemega seotud piiranguid;
 • Õppija on vähemalt 17-aastane;
 • Õpitakse kutse omandamiseks vajalikke aineid;
 • Õppeaeg on kuni 1,5 aastat;
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta
Kopli 1 Põllu 11