fbpx
Tagasi

Õpilaskodusse koha taotlemisel, juhul kui te soovite majutust vastuvõtuvälisel ajal, palume esitada õpilaskodu avaldus. Avaldust võib esitada paberkandjal ise õpilaskodusse kohale tulles või digitaalselt allkirjastatuna, saates selle õpilaskodu juhendajale või juhataja töömeilile.

Koha saanud õpilasega sõlmitakse tähtajaline üürileping, mille kehtivusaeg on üks õppeaasta.

Üürilepingu lahutamatuks osaks on õpilaskodu sisekorraeeskiri ja üürilepingu üldtingimused.

Välispraktikale minnes tuleb õpilasel esitada õpilaskodu juhendajale välispraktika avaldus

Kui õpilane soovib lõpetada üürilepingut enne selle kehtivusaja lõppu, tuleb sellest ette teatada 14 päeva ning täita lepingu lõpetamise avaldus.

Kopli 1 Põllu 11