fbpx
Tagasi

Koolipõhine õpe

Tartu Rakendusliku Kolledži koolipõhine õpe tähistab päevaõpet, kus teooria- ja praktilised tunnid toimuvad koolis tunniplaani alusel. Koolipõhisesse õppesse võivad õppima asuda kõik soovijad.

Kutsekooli on oodatud  kõik, kes on omandanud on põhi- või keskhariduse. Mõningatele erialadele saab õppima asuda ka põhihariduse nõudeta. Lisaks noortele saavad kutset omandada ka need õppijad, kes on juba varem omandanud kutse- või kõrghariduse, aga soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada või õppida päris uue praktilise eriala.

Kutsehariduskeskuses saab õppida kolmanda, neljanda  ning viienda taseme kutseõppe ehk kutseeriharidusõppe õppekavadel . Kutseõppe tase tuleneb nii õppija eelnevast haridusest kui ka õpitava ameti ülesannete keerukusest. Kutseõppes omandatakse erialased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Oluline osa on praktikal, mille eesmärgiks on teadmisi kinnistada ja harjutada õpitud oskuste rakendamist reaalses töökeskkonnas. Kutsekeskharidusõppe puhul õpitakse aga lisaks erialale veel ka üldaineid, mis tähendab, et kooli lõpuks on õppijal keskharidus ja kutseharidus.

Eriala ja õppevormi valikul  on abiks karjäärinõustaja.

Kutseõppeasutus loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täies mahus täitmist. Lõpetamise tingimused erinevad erialati ja on kirjas õppekavades. Kooli lõpetamiseks tuleb reeglina sooritada kutseeksam, üksikutel juhtudel saab kooli lõpetada koolieksamiga.

Sessioonõpe

Sessioonõpe on õppevorm, kus koolitunde on vähem kui päevaõppes, kuid see-eest tuleb iseseisvalt rohkem õppida. Õppesessioonid toimuvad graafiku alusel ning mõnel juhul võivad need toimuda ka õhtusel ajal või nädalavahetusel. Tartu Kutsehariduskeskuses on mõnel juhul korraldatud sessioonid aegadel, mis enamikule grupist sobivam on.

Sessioonõppe eelis on see, et tänu väiksemale koolipäevade arvule saavad kutset omandada ka need, kes juba töötavad, kuid tahaksid ennast oma valdkonnas täiendada või õppida sootuks uusi oskusi.

Täiskasvanute õppimist toetab ka Täiskasvanute koolituse seadus, mis sätestab töötajate õigused saada õppimiseks vaba aega.  Kutsekoolis tasemekoolitusel osalemiseks on töötajal õigus saada kalendriaasta jooksul õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva. Tööandjal tuleb maksta töötajale 20 kalendripäeva eest keskmist kalendripäevatasu. Ülejäänud 10 kalendripäeva ulatuses saab töötaja võtta tasustamata puhkust. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse töötajale õppepuhkust täiendavalt 15 kalendripäeva, mis tuleb tasustada töötasu alammäära ulatuses. Kuna seadus ei kohusta töötajat õppepuhkust võtma ühe osana, siis on töötajal võimalik võtta õppepuhkust vajadusel just neil päevadel, kui on planeeritud õppesessioonid.

Hoolimata seadusest tulenevatest õigustest, soovitab kutsehariduskeskus alati hoolikalt läbi kaaluda kuidas töötamist ja õppimist ühitada ning pidama nõu oma tööandjaga.

Mittestatsionaarne sessioonõpe

Mittestatsionaarses õppevormis on iseseisva töö maht enam kui 50% õpingute kogumahust. Koolipäevi on seega vähem ning need toimuvad sessioonidena, graafiku alusel.  Kuigi iseseisvat tööd ja õppimist on seega enam, võib töötavatel täiskasvanutel  mittestatsionaarse sessioonõppe vormis olla lihtsam oma tööd ja õpinguid ühitada.

Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt saavad ka mittestatsionaarses õppes õppijad õiguse saada õppimiseks vaba aega samadel alustel ja tingimustel kui statsionaarses õppes õppijad.

Küll aga ei saa mittestatsionaarses õppes õppijad kutseõppuritele mõeldud toetusi nagu õppetoetus, koolilõuna toetus, sõidutoetus jm.

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm,  mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE on mõeldud töötavatele inimestele:

 • saad sujuvalt oma tööd ja õpinguid ühendada kusjuures töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • õppeajal saad kõigi õpilastega samaväärseid soodustusi  ja toetusi;
 • on praktiline  – õpid just seda, mida igapäevatöös vajad;
 • on kiire – õppetöö kestab lühemat aega ja koolis loengutel tuleb käia vaid loetud tunnid;
 • õpe lõpeb kutseeksamiga ja kutseeksam on õppijatele tasuta;
 • saad kutsetunnistuse, mis annab võimaluse edasi liikuda nii õpingutes kui tööelus.

Tee 3 lihtsat sammu ja tule õppima!

1. Vali eriala töökohapõhise õppe erialade seast
2. Kui töötad, siis räägi läbi oma tööandjaga.
3. Uuri õppe kohta täpsemalt töökohapõhise õppe koordinaatorilt! 
Helista Laura Kalaus telefonil 5331 7829 või kirjuta laura.kalaus@voco.ee

Tööandjale

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE on Sinu ettevõttele, kui:

 • soovid koolitada olemasolevaid töötajaid, kellel puudub kutsekvalifikatsioon;
 • soovid värvata uusi töötajaid ja koolitada neid ettevõttes;
 • otsid instrumenti töötajate karjäärimudeli toetamiseks.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE PAKUB ettevõttele:

 • ettevõttes töötavate juhendajate koolitust;
 • ettevõttepoolsete juhendajate tasustamist;
 • õppekava kohandamist ettevõtte vajadusi arvestades, sest ⅔ õppest viiakse läbi ettevõttes;
 • tööriista uute töötajate värbamiseks.

Vaata ka töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjali ettevõttele .

Kui tunned, et töökohapõhine õpe on just Sulle tööandjana või tulevase õppurina, siis võta ühendust:

Laura Kalaus
Projektijuht
Aadress:
Kopli 1A, Tartu linn
Tööruum:
A216
Struktuuriüksus:
Projektid ja rahvusvahelised suhted
Telefon:

 

 

Kopli 1 Põllu 11