fbpx
Tagasi

Tartu Rakendusliku Kolledži õpilasprojektide (ÕPO) „Õpilastelt õpilastele“ toetus on ellu kutsutud õpilaste vahelise koostöö suurendamiseks ning omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ärgitamiseks.

Soovime, et õpilased otsiksid ise lahendusi probleemidele, mis nendele korda lähevad, tahaksid muuta koolielu põnevamaks ja mitmekesisemaks, saaksid isetegemise ja organiseerimise kogemuse.

Milliseid projekte toetame?
Toetame noortele suunatud huvitegevuse organiseerimist, kontserdi, võistluse, teabepäeva, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa või muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.
Ei toetata õppegrupi või väikese ringkonna keskseid ettevõtmisi.
Igal omaalgatusprojektil peab olema mentor.

Toetuse suurus on kuni 500 eurot ühele projektile.
Projekte saab esitada terve õppaasta kestel.

Kuidas toimub taotlemine?
Tutvusta projekti ideed ja tegevusi huvijuhile
Laadi alla ja täida projekti taotlusvorm. Taotlusvorm on SIIN
Registreeri oma projekt ja lisa täidetud taotlusvorm. Registreerimine on SIIN

NB! Esita projekt hiljemalt 1 kuu enne projektitegevuste algust!

Eksperdid hindavad taotlust 7 päeva jooksul ning otsustavad kas ja missugusel määral projekti rahastada. Otsus rahastuse kohta saadetakse projektijuhi meilile.
Enne projekti elluviimist uuri kindlasti, missuguseid kulutusi ja arveid aktsepteeritakse.

Lisainfo:

Mariliis Maremäe
Kutseõpetaja
Aadress:
Kopli 1A, Tartu linn
Tööruum:
A408
Struktuuriüksus:
IT Akadeemia
Kopli 1 Põllu 11