fbpx
Tagasi

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Teame, et kooli sisseastumine pole igapäevane nagu toidu kojutellimine. On loomulik, et õpihuvilistel tekivad mitmed erinevad küsimused nii kandideerimise kui koolielu kohta. Oleme korduvad küsimused koondanud siia kokku.

 • Kas Tartu Rakenduslikus Kolledžis õppimiseks on seatud vanusepiirang?
  Ei, kutsekoolis võib õppida olenemata vanusest. Õppimine kutsekoolis on üldjuhul tasuta (v.a mõned üksikud erialad, kuhu soovijaid võetakse ka tasulistele õppekohtadele) ning järjest saab tasuta omandada mitut eriala.
 • Kas peale põhikooli Tartu Rakenduslikku Kolledžisse õppima asudes saab ka keskhariduse?
  Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse, mis üldjuhul on 3-aastane õppekava  ning läbib kõik üldainete õpingud, saab ta kutsekeskhariduse. See on võrdsustatud üldkeskharidusega, mida saab gümnaasiumis ning seega on kutsekeskharidusega noorel samad võimalused edasiõppimiseks nagu ka gümnaasiumilõpetajal.
 • Kas siis kui olen 1 või 2 aastat gümnaasiumis käinud, saan hinded üle kanda?
  Jah, gümnaasiumis läbitud üldainete hindeid on võimalik  üle kanda.
 • Kas kutsekoolis ja mõnes muus koolis saab paralleelselt õppida?
  Kui õppija soovib ja suudab õppida paralleelselt kahes koolis, siis on see võimalik. Samaaegselt saab õppida erinevat haridustaset andvas koolis (nt kõrgkool ja kutsekool) või omandada kutsekoolis kahte eriala  juhul, kui õppetöö korraldus võimaldab reaalselt kahte eriala õppida.
 • Kas töötav inimene saab ka Tartu Rakenduslikus Kolledžis õppida?
  Mitmetel erialadel on sessioonõppe võimalus, mis tähendab, et koolitöö toimub graafiku alusel. Nii saab töötamist ja õppimist kombineerida.  Töökohapõhine õpe on mõeldud vaid töötavatele inimestele ja sel juhul toimub enamus õppest töökohal. Loe õppevormidest SIIT.
  Peale selle on töötavale inimesele võimalik taotleda individuaalset  õppetöögraafikut, mis hõlbustab töö ja õpingute ajalist sobitamist.
 • Kas Tartu Rakenduslik Kolledž annab ka rakenduslikku kõrgharidust?
  Ei, meie koolis on võimalik peale keskhariduse omandamist õppida 4. või 5. taseme kutseõppes, kuid see ei ole rakenduslik kõrgharidus.
 • Millised dokumendid peab tooma kevadisel vastuvõtul?
  Kevadel kandideerijad, kes pole veel põhikooli  või keskkooli selleks ajaks lõpetanud, esitavad   kevadel jooksva õppeaasta tunnistuse või hinnetelehe. Muude dokumentide esitamise nõuded jäävad samaks.
  Haridusnõudeta erialale kandideerija ei pea esitama haridust tõendavat dokumenti
 • Kas ka kevadel saab  dokumente esitada e-keskkonnas?
  Jah, e-vastuvõtt, kus saab täita sisseastumisavalduse ja laadida üles lisadokumendid on avatud ka kevadisel vastuvõtuperioodil.
 • Kas soovi korral on mul võimalik kandideerida ka kahele erialale?
  Jah, on võimalik, kuid soovitame selle otsuse hästi läbi mõelda, sest  kahele erialale kandideerides tuleb läbida mõlema valiku vestlused ja testid, ka motivatsioonikirjad peavad neid valikuid  selgitama ja põhjendama. Seega tähendab kahele erialale kandideerimine  topeltpingutust.
 • Kas saan juba kevadel ka õpilaskodu koha broneerida?
  Jah, koos sisseastumisavaldusega saab taotleda ka õpilaskodu kohta.
 • Kuna ma saan teada, kas sain kooli sisse?
  Vastuvõtukomisjonide otsusest saab teada peale vestluste ja testide päeva. Tulemustest annab kool teada e-kirja teel ning otsust saab vaadata ka SAISis.
 • Kuidas käib õppima asumise kinnitamine?
  Noored, kes kevadisel vastuvõtul on esitanud põhikooli/gümnaasiumi lõputunnistuse, saavad oma õppima asumise kinnitada kohe. Need, kes lõpetavad põhikooli/gümnaasiumi juunis, peavad lõpetamise järel esitama kutsehariduskeskusesse ka oma lõputunnistuse ning seejärel kinnitama oma õppima asumise.
  Õppima asumist saab kinnitada kas koolis kohapeal või SAISi kaudu.
 • Kui haridusnõudeta erialadel ei ole vaja põhikooli lõputunnistust esitada, kuidas siis käib õppima asumise kinnitamine?
  Õppima asumist saab sel juhul kinnitada kohe peale vastuvõtukomisjoni otsust kas koolis kohapeal või e-vastuvõtu keskkonda sisse logides.
 • Kui ma praegu õpin juba Tartu Rakenduslikus Kolledžis, kuid sooviksin eriala vahetada, kas saan kandideerida?
  Jah, kandideerida, vastuvõtuvestlusel ja – testidel osaleda ning õppima asumise saad kinnitada. Kuid enne uuele erialale õppima asumist pead sa kindlasti olema vabastanud oma praeguse õppekoha.
 • Kui ma kevadel sisse ei saanud, kas siis saab suvel uuesti kandideerida?
  Jah, Sul on võimalik suvel uuesti kandideerida vabadele õppekohtadele. Võid teha uue avalduse ning kandideerida kas samale erialale või valida koos karjäärinõustajaga uus eriala.
 • Kui ma ise ei saa vastuvõtuperioodil dokumente tuua, kas keegi teine saab need minu eest esitada?
  Dokumendid saab esitada ka sisseastuja lapsevanem.  Sõbrad üksteise dokumente esitada ei saa.
 • Kas saan avalduse internetis teha ning dokumendid paberkandjal kooli tuua?
  Jah, saad avalduse enne dokumentide esitamist eelnevalt internetis ära täita. Kindlasti on vajalik, et Sinu kandideerimisdokumendid jõuavad kooli enne dokumentide vastuvõtu perioodi lõppu. Kui esitad internetis avalduse, loe hoolikalt juhiseid ning ava PDF formaadis avaldus, kuhu on märgitud Sinu vestluse toimumise aeg ja koht.
 • Kuidas käib dokumentide esitamine interneti teel?
  Selleks, et esitada interneti teel avaldust ja lisadokumente, peab olema töötav ID-kaardi lugeja ning ID-kaardi PIN koodid või SmartID.  Täida avalduse väljad ja lisa nõutud dokumendid e-vastuvõtu keskkonnas.
 • Mis siis saab kui mul ei ole dokumentide esitamise päevaks kõiki vajalikke dokumente  olemas?
  Kui dokumentide esitamise päeval on mõned dokumendid (nt motivatsioonikiri) puudu, siis  saab need esitada hiljem, kuni dokumentide vastuvõtu viimase päevani.
 • Kui põhikool on lõpetamata, siis millise dokumendi pean tooma?
  Ilma põhihariduseta noorel on võimalik kandideerida üldjuhul haridusnõudeta erialadele ja nemad ei pea ka haridust  tõendavat dokumenti esitama. Erandina ootame kevadisel vastuvõtul kandideerima ka neid noori, kes põhikooli lõputunnistuseni jõuavad sama õppeaasta lõpul. Nemad peavad esitama viimase õppeaasta tunnistuse või hinnetelehe ning hiljem, kui lõputunnistus on olemas, tuleb selle koopia kooli tuua. Lisaks on lubatud kutsekeskharidusõppesse vastu võtta ka ilma põhihariduseta noori, kes on vanemad kui 22 aastat kuid soovivad õpinguid jätkata. Need kandidaadid ei esita põhikooli lõputunnistust,  kuid kuna kool peab kandidaadi võimeid hindama, siis teevad nad koolis üldainete testi. Vaata SIIT
 • Kas kõik õpilased peavad esitama motivatsioonikirja?
  Jah, motivatsioonikiri on kohustuslik lisadokument, mida küsime kõigilt sisseastujatelt. Motivatsioonikirja kaudu saab kandidaat ennast tutvustada ja vastata küsimusele  “Miks ma sobin valitud erialale õppima?”
 • Kas karjäärinõustamine ja koolitused sisseastujale on tasuta?
  Meie kool pakub õppimaasujatele tasuta karjäärinõustamist. Selleks tuleb aeg broneerida helen.johanson@voco.ee või tel 7361 863. Lisaks korraldame tasuta koolitusi sisseastujatele. Koolituste sisu ja toimumisest saab lähemat infot SIIT.
 • Kas on võimalik kandideerida kahele erialale?
  Jah, on võimalik, kuid soovitame selle otsuse hästi läbi mõelda, sest  kahele erialale kandideerides tuleb läbida mõlema valiku vestlused ja testid, ka motivatsioonikirjad peavad neid valikuid  selgitama ja põhjendama. Seega tähendab kahele erialale kandideerimine  topeltpingutust.
 • Mis siis saab kui ma ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?
  Vestlusel osalemine on kohustuslik. Üldjuhul ei ole võimalik vestluse päeva muuta, kuid  väga mõjuva põhjuse tõttu saab teha erandeid. Selleks  tuleb saata vastava osakonna juhatajale palve ning uurida, millal oleks sobiv vestelda. Kontakti küsi vastuvõtutöötaja käest sisseastumine@voco.ee või helen.johanson@voco.ee  tel 7361 863
 • Mida vestlusel küsitakse?
  Vestlused toimuvad individuaalselt või grupivestluse formaadis. Tavaliselt uuritakse vestlusel, miks soovid valitud erialal õppima asuda ning püütakse selgusele jõuda, kui motiveeritud õppija oled. Enne vestlust tasub enda jaoks selgeks mõelda vastused sellistele küsimustele: Miks soovin valitud erialal õppida? Mis mulle selle eriala juures meeldib? Mida sellest erialast tean (nt edasiõppimise võimalused, võimalused tööturul)?
 • Millal saan teada, kas sain valitud erialale sisse?
  Vestlustele ja testidele järgneva nädala jooksul on tulemused teada. Dokumentide esitamisel said koopia oma avaldusest, mille paremas servas pildi all on kirjas Sinu kasutajatunnus ja parool. Kui sisestad need andmed e-vastuvõtu keskkonnas, näed oma kandideerimise tulemust. Kui said valitud erialale sisse, kinnita oma õppimaasumine kohe.
 • Miks ma ei saa  kooli siseveebi sisse logida?
  Kooli siseveebi kasutavad ainult kooli õpilased. Õpilaskandidaadid saavad oma paroolidega siseneda üksnes e-vastuvõtu keskkonda.  Tehniliste probleemide ilmnemisel pöördu tel 7361 859 või 7361 863
 • Kas saan tühistada oma õppima asumise kinnituse?
  Kui said kooli sisse, kuid mõtled õppima asumise osas ümber, saab oma otsuse tühistada. Sisene oma kasutajatunnuse ja parooliga e-vastuvõtu alt või helista õppesekretärile 7 361 859. On hea, kui tühistad kinnituse kohe kui oled otsustanud – siis saavad esimesed ootejärjekorras olevad  õpilaskandidaadid õppekoha.
 • Mis siis saab kui ma ei saanud valitud erialale sisse?
  Kui ei õnnestunud soovitud erialale sisse saada,  kuid soovid kindlasti Tartu Rakenduslikus Kolledžis õppida, kontrolli kooli kodulehelt teiste erialade vabade õppekohtade olemasolu. Soovitame uue eriala valikul pöörduda karjäärinõustaja poole, lisaks heale nõuandele näeb tema kõige värskemaid andmeid vabade õppekohtade kohta.
 • Kas mulle kindlustatakse õpilaskodu koht kui kooli sisse sain?
  Õpilaskodu kohti pakutakse esmajoones alaealistele ja Tartust kaugel elavatele õppijatele. Täiskasvanud õppijad peavad arvestama võimalusega, et ei pruugi soovitud kohta kooliaasta alguses saada. Kõik õpilaskodukohaga seotud küsimused saab esitada õpilaskodu juhatajale Robert Avaste’le, robert.avaste@voco.ee, tel 7 361 852 / 5912 3894.
 • Kui palju õpilaskodus elamine maksab?
  Õpilaskodus elamise info ja koha maksumuse leiad SIIT.
Kopli 1 Põllu 11