fbpx

Projekt:


Testing new Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)

Projekti number: VP-16-0146

Õppematerjalid: https://drive.google.com/drive/folders/1zeefawNkCiWoOsnDcwY8UIHbihCFqI6v

Periood: 01.01.2017 – 31.01.2020

Lühikirjeldus:

Balti riikides on vajadus praktika juhendajate koolitussüsteemi järele. Kuna seni on rangelt olnud lahus koolipoolsete ja ettevõtete juhendajate väljaõpe, siis ei taga see kvaliteetset tulemust praktika juhendamisel. Lätlaste läbiviidud piltootprojekt näitas, et juhendajate ühine ettevalmistus parandab oluliselt kooli ja ettevõtete vahelist kommunikatsiooni ning selle tulemusena läbi viidud ettevõtte praktika kvaliteeti.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on parandada töökohapõhisel õppel praktika juhendamise kvaliteeti ning selleks välja töötada ja piloteerida koolipoolsete ning ettevõttepoolsete praktikajuhendajate ühised koolitused.

Tegevused:

Projekti käigus viiakse läbi uuring koolitusvajaduse väljaselgitamiseks, seejärel koostatakse partnerite poolt õppekava ning piloteeritakse koolitused praktikajuhendajatest moodustatud sihtrühmas. Tartu KHK ülesanne on läbi viia koolituste piloteerimine. Projektis viiakse läbi konverents projekti tulemuste tutvustamiseks, koostatakse õppematerjalid koolituste läbiviimiseks ja koolitatakse haridustöötajad praktika juhendajate koolituste läbiviimiseks.

Tulemused:

1. Valminud on praktika juhendaja koolituse õppekava.
2. Valminud on õppematerjalid koolituste läbiviimiseks.
3. Koolitatud on haridustöötajad, kellel on ettevalmistus praktika juhendamiste koolituste läbiviimiseks.

Juhtpartner: Valsts Izglītības satura centrs, Läti

Partnerid:

1. LR izglītības un zinātnes ministrija, Läti
2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Läti
3. Baltic Bright Consulting and Training, Läti
4. Kvalifikaciju ir profesinio mokymo pletros centras, Leedu
5. Lietuvos profesinio mokymo istaigu asociacija, Leedu
6. Kauno prekybos, pramones ir amatu rumai, Leedu
7. Tartu Kutsehariduskeskus
8. Tallinna Ülikool
9. Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu, Soome

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK koolitusjuht Ülle Antson (tel 736 1876, e-post: ylle.antson@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


CORE- Cooking for the future

Projekti number: VP-19-0005

Projekti koduleht:  https://cookingforthefuture.net/ 

Periood: 28.12.2018-27.12.2020

Lühikirjeldus:
CORE – cooking for the Future projekt keskendub olemasolevate koka eriala kompetentside kaardistamisele õppekavades ning õppekavade arendamisele. Projekti prioriteetideks on muuta kompetentsid enam nähtavaks ning võrreldavaks erinevate Euroopa riikide vahel, et soodustada tööjõu liikumist. Projekti peamised sihtgrupid on kutsekoolide õpilased ja õpetajad ning samuti toitlustusettevõtete esindajad.

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärkideks on riiklike koka õppekavade kaardistamine ning vastavatesse õppekavadesse parendusettepanekute tegemine. Projekti käigus töötatakse välja parendusettepanekud, et õppekavad vastaksid paremini kaasaegsetele nõudmistele töökohas ning annaksid õppijatele mitmekülgsed oskused sh oskuse töötada multikultuurses töökeskkonnas ning edendada ettevõtlikkust õppijates. Projekti eesmärgiks on muuta koka erialal omandatavad kompetentsid paremini võrreldavaks erinevates riikides.

Tegevused:
Olemasolevate õppekavade kaardistus ning ühtse koka eriala kompetentside kirjelduse loomine.
Gildi kooli mudeli rakendamine – sh 360 veebilehe arendus õppemoodulite koondamiseks.
Projektis osalevate koolide kokaerialade õppijate võistlus
Õpilaste meeskonnatööna valmivate pop-up restoranide käivitamine ning läbi selle õppijate ettevõtlikkuse arendamine
Projekti tulemustest teavitamine ja kogemuste levitamine artiklite avaldamise ning võrgustikes osalemise kaudu

Tulemused:
Koka erialal omandatavad kompetentsid on muudetud paremini võrreldavaks erinevates riikides.

Juhtpartner: OMNIA, the Joint Authority of Education in Espoo Region, Soome

Kellele taotlus esitatakse: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (tel 7 361 977; sigrid.tani@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

Kopli 1 Põllu 11