fbpx
Tagasi

Praktika ja õppimine välismaal 

Oleme rahvusvahelisusele avatud haridusasutus ja aktiivne partner koostööprojektides. Alates 2016 aastast liitusime õpirände hartaga ning 2021 aastal omistati Tartu Kutsehariduskeskusele Erasmus+ õpirände akrediteering, mis tähendab, et perioodil 2021 – 2027 saab kool lihtsustatud korras toetust uute õpirännete rahastamiseks.

Mis on õpiränne?

Õpiränne tähendab välismaal toimuvat praktikaperioodi. Välispraktikale saavad kandideerida kõik kutsehariduskeskuse täisealised õpilased sõltumata erialast või õppevormist.

Põhikooli järgsetele õppijatele pakume ka välismaal õppimise võimalust, mille raames saab terve või osa õppegrupist õppida kuni kaks nädalat mõnes partnerkoolis.

Sõltumata sellest, kas lähed välismaale praktikale või õppima, tasub Erasmus+ programm kõik sõidu, elamise ja toitlustuskulud ning lisaks ka taskuraha kogu õpirände vältel. Meie õppuritele on õpiränne tasuta!

Praktika välismaal on võrdsustatud siinse ettevõttepraktikaga, seega saad erialase praktika sooritatud. Samuti arvestatakse EKAPid välismaal õppimise aja eest.

Mida teha, et välismaale praktikale või õppima minna?

Kõigepealt palume Sul oma huvist märku anda, et teaksime õpirändeid kavandada. Selleks mõtle läbi miks, kuna ja millises riigis sooviksid oma praktikat teha.  Tartu Rakenduslikul Kolledžil on koostööpartnerid peaaegu kõigis Euroopa riikides. Vaata kaarti SIIT.

Soovitame juba ette välispraktika planeerida oma praktikaperioodiga samale ajale. Ja loomulikult kõige tähtsam – mõtle, mis on Su praktika eesmärk ja mida soovid välispraktika raames teha!

2024/2025 õppeaasta õpirännete sooviavaldusi saab esitada:
1) hiljemalt 31. maiks, kui soovid välispraktikale minna 2024 aasta sügisel;
2) hiljemalt 30. novembriks, kui soovid välispraktikat teha 2025 aasta kevadsemestril.

Sooviavalduse saad esitada SIIN

Seejärel võtab meie rahvusvaheliste suhete koordinaator Sinuga ühendust, et täpsustada välispraktika tingimusi.  Ta  otsib vastuvõtvad partnerid õpirännete korraldamiseks ja kui koos vastuvõtjaga on leitud sobiv praktikakoht ja aeg, siis tuleb täita ametlik välispraktika avaldus ning muud dokumendid. Enamasti korraldatakse ka enne praktikale minekut online kohtumine ja mõistagi on soovitav leida aega, et vastuvõtva riigi kultuuri ja keelega tutvuda.

Kutsehariduskeskus korraldab ka hübriidrändeid, mille puhul osa õpirändest võib toimuda veebi vahendusel ja osa välisriigis. Samuti organiseerime lühiajalist õppimist mõnes partnerkoolis. Nendest võimalustest saad teada oma kursusejuhatajalt, mentorilt või kutseõpetajalt.

Loe õpilaste ja õpetajate õpirände blogisid https://vocomobility.blogspot.com/

Rohkem infot Erasmus+ õpirännete kohta leiad SIIT

       

Kopli 1 Põllu 11