fbpx
Tagasi

Praktika ja õppimine välismaal 

Oleme rahvusvahelisusele avatud haridusasutus ja aktiivne partner koostööprojektides. Alates 2016 aastast liitusime õpirände hartaga ning 2021 aastal omistati Tartu Kutsehariduskeskusele Erasmus+ õpirände akrediteering, mis tähendab, et perioodil 2021 – 2027 saab kool lihtsustatud korras toetust uute õpirännete rahastamiseks.

Mis on õpiränne?

Õpiränne tähendab välismaal toimuvat praktikaperioodi. Välispraktikale saavad kandideerida kõik kutsehariduskeskuse täisealised õpilased sõltumata erialast või õppevormist.

Põhikooli järgsetele õppijatele pakume ka välismaal õppimise võimalust, mille raames saab terve või osa õppegrupist õppida kuni kaks nädalat mõnes partnerkoolis.

Sõltumata sellest, kas lähed välismaale praktikale või õppima, tasub Erasmus+ programm kõik sõidu, elamise ja toitlustuskulud ning lisaks ka taskuraha kogu õpirände vältel. Meie õppuritele on õpiränne tasuta!

Praktika välismaal on võrdsustatud siinse ettevõttepraktikaga, seega saad erialase praktika sooritatud. Samuti arvestatakse EKAPid välismaal õppimise aja eest.

Mida teha, et välismaale praktikale või õppima minna?

Kõigepealt palume Sul oma huvist märku anda, et teaksime õpirändeid kavandada. Selleks mõtle läbi miks, kuna ja millises riigis sooviksid oma praktikat teha.  Tartu Rakenduslikul Kolledžil on koostööpartnerid peaaegu kõigis Euroopa riikides. Vaata kaarti SIIT.

Soovitame juba ette välispraktika planeerida oma praktikaperioodiga samale ajale. Ja loomulikult kõige tähtsam – mõtle, mis on Su praktika eesmärk ja mida soovid välispraktika raames teha!

2022/2023 õppeaasta õpirännete sooviavaldusi saab esitada:
1) hiljemalt 30. septembriks, kui soovid välispraktikale minna veel 2022 aasta sügisel;
2) hiljemalt 30. novembriks, kui soovid välispraktikat tega 2023 aasta kevadsemestril.

Seejärel võtab meie rahvusvaheliste suhete koordinaator Sinuga ühendust, komplekteerib grupi ja otsib vastuvõtvad partnerid õpirännete korraldamiseks.
Kui koos vastuvõtjaga on leitud sobiv praktikakoht ja aeg, siis tuleb täita ametlik välispraktika avaldus ning muud dokumendid ja leida aega, et vastuvõtva riigi kultuuri ja keelega tutvuda.

Lisaks tuleb arvestada koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud meetmete ja piirangutega. Probleemide ennetamiseks palume, et kõik välispraktikale suundujad oleksid vaktsineeritud.  Ole valmis ka paindlikeks lahendusteks ja muutusteks, sest reisimisega seotud piirangud või kohalikud olud võivad kiiresti muutuda.

Kutsehariduskeskus korraldab ka hübriidrändeid, mille puhul osa õpirändest võib toimuda veebi vahendusel ja osa välisriigis. Samuti organiseerime lühiajalist õppimist mõnes partnerkoolis. Nendest võimalustest saad teada oma kursusejuhatajalt, mentorilt või kutseõpetajalt.

Rohkem infot Erasmus+ õpirännete kohta leiad SIIT

Millised on teiste kogemused?

Õpirändurid on kirjutanud oma praktikaperioodi ülesannetest, elust ja olust õpirände blogisid. Need võivad ka Sulle anda ettekujutuse mida oodata ja milleks valmis olla.
Vaata siit: https://sites.google.com/khk.ee/tartukhkopilasteopiranne/avaleht 

Kopli 1 Põllu 11