fbpx
Tagasi

Õpihuvilaager Tartu KHKs

Projekti number: VP-21-0074

Algus- ja lõpptähtaeg: 23.08.2021 – 25.08.2021

Lühikirjeldus:

Tartu KHK õpihuvilaagrite sihtgrupiks on 2021/20211 õppeaastal kutsehariduskeskusse õppima asuvad noored, kes vajavad tuge kohanemisel ühest kooliastmest teise liikumisel, õpiabi või nende emakeel erineb eesti keelest. Projekti eesmärk on pakkuda 32 sihtgruppi õpilasele õpihuvilaagri formaadis arendavaid tegevusi, tõsta koostööoskusi ja toetada õpilaste õpimotivatsiooni. Laagris osalejad kaardistatakse kooli vastuvõtuprotsessi käigus koostöös tugikeskusega.

Projekti eesmärk:

Laagrite eesmärk on toetada õpilaste õpimotivatsiooni.

Tegevused:

Laagris toimuvad 3 päeva jooksul õpitoad matemaatika ning tehnoloogia pädevuste arendamiseks nii pagari kui lihatöökojas, erinevad mängud ning matk suhtlemis ning koostööpädevuste arendamiseks.

Tulemused:

3-päevases õpihuvilaagris on osalenud 32 õppijat. Laagri tulemusel on õppijad paremini ette valmistatud uueks õppeaastaks, õppijad on arendanud enda suhtlemis ning koostööoskusi ning nende sisseelamine uude kooli on sujuvam.

Maksumus: 2784 EUR

Omaosalus: 0

Toetus: 2784 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Haridus- ja teadusministeerium

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK projektijuht Kaire Mets/ e-post: kaire.mets@khk.ee

Kopli 1 Põllu 11