fbpx
Tagasi

Haridus- ja teadusministri tänukirjad:

2022

KERSTI POOL

Tartu Rakendusliku Kolledži õppesekretär, kelle käe alt on ligi 28 tööaasta jooksul läbi käinud kümned tuhanded õpilased – alates kooli nimekirja kandmisest kuni tunnistuste printimiseni välja… Kas mäletate, et kunagi kirjutati tunnistusi käsitsi? Pingeolukorrad seljatab ta naerusuiselt ja naljatamisi – kui töö tahab tegemist, siis kella ei vaata! Temata kukuks kool esimese päeva õhtuks kindlasti kokku!

KSENIA GEORGE

Temas on kokku saanud armastus inimeste, võrdsete võimaluste tagamise ja huvi tehnoloogia vastu, mis teeb temast parima õpianalüütiku ja individuaalse õppe koordinaatori. Iga õppija on ainulaadne ja kordumatu – on ta eesti- või muukeelne! Ma olen siin, et teid aidata! Kümnetele ja kümnetele Ukrainast pärit õppijatele on ta leidnud õppimisvõimalusi Eestis ning olnud nõuandjaks ja toetajaks ka muudes küsimustes. Sellega on ta saanud üheks Lõuna-Eesti ukraina kogukonna oluliseimaks infovahendajaks.

ANNA KARUTINA

Tema käe alt sirguvad aastast-aastasse IT-alaseid suurepäraseid teadmisi rahvusvahelistel ja kohalikel kutsevõistlustel eksponeerivad asjatundlikud õppijad. Näilise kergusega oskab ta neid õpiväljundite saavutamiseni suunata just nende oskuseid ja võimeid arvestades, samas aga grammigi järeleandmisi tehes. Kavala lähenemise ja emaliku innustajana on ta suutnud kuivana tunduva programmeerimisõppe mõnusalt krõmpsuks söögikorraks vormida ka neile, kel muidu koolilõunaga just parimat läbisaamist pole olnud.

ANU TINTERA

Tema loengud pole mingid mugavad lebotunnid vaid viivad õppijad ajaloolistesse rollimängudesse, aruteludesse üksikisiku rolli üle minevikusündmustes või tõmbavad osalised väitlustesse teemadel, milliseid kodanikualgatusi peaks ellu kutsuma ühiskonna paremaks muutmisel. Kõike seda vürtsitab ta haridustehnoloogile omaselt digitehnoloogiliste tööriistadega jätmata kedagi oma tunni suhtes ükskõikseks. Tema puhul tuuakse välja prisket annust uudishimu ja südikust ette võtta uusi ja huvitavaid väljakutseid – kahtlemata mahuvad selle alla ka digiõppematerjalide loomine ning töö erinevate projektide elluviimisel.

2021

TIMO PUISTAJA

Timo on pühendunud IT-õpetaja, kelle käe all õppida ei ole kaugeltki mugav, aga see-eest väga arendav. Ta huvitub päriselt, kuidas panna noor inimene end ületama ja eduelamust tundma. Ta seob õpet oskuslikult eluliste ülesannetega viies õppijaid kokku ettevõtetega ning lahendades nende päris probleeme. Nii saavad õppijad võimalikult elulähedase kogemuse, mis lisaks erialaõppele annab aimu ka eesootava töö muudest tahkudest. Timo aitab igaühel oma võimete piire kombata: ta toetab, aga jätab vastutuse õppijale. Ta julgustab edasi liikuma, aga jälgib, et tempo oleks sobiv. Ta arvestab iga õppija potentsiaali ja annab ülesandeid sellest lähtuvalt. Ta on uudishimulik ja uuele avatud ning ootab sama oma õppijailt. Timo toob julgelt õppesse uusi tehnoloogiaid ning panustab IT-erialade õppesse laiemalt. Ta hoiab ülal kooli virtualiseerimise keskkonda, mis on olnud IKT-osakonnale distantsõppe õnnestumise nurgakiviks. Moodle fännina innustab ta ka kolleege Moodle kurususi looma ning on üks IT-akadeemia e-õppematerjalide loojatest.

 

ELO ÕUN
Iluosakonna kutseõpetaja Elo andis koolile 10 aastat tagasi sõrme, ent on tänaseks kahe käe ja südamega õpetajaameti külge kasvanud. Ta on naine nagu orkester: õpetamise kõrvalt jõuab ta raugematu optimismiga õppijaid võistlusteks valmistada, vedada ja algatada projekte, koostada uute põnevate valikainete rakenduskavasid või täita kursusejuhataja rolli. Ta analüüsib põhjalikult oma tööd, on väga uuendusmeelne ning tänu väga headele digioskustele veab tunnivankrit nii, et põnev on nii õppijail kui iseendal. Tema kirg on võistlused ja võistlussoengud, kus ta saab fantaasia lendu lasta, süstides loomisepisikut ka oma õppijatesse. Elo juhendatud tööd on sõna otseses mõttes kosmilised: juba kolmandat hooaega on tema ja ta õpilaste vastutada Rakett69 saateosaliste soengud. Teisi juhendades ei ole ta unustanud ka ennast: õpetamise kõrvale on mahtunud magistriõpingud, meisterjuuksuri kutse omandamine ning erialane töö juuksurisalongis.
TIINA ILUS 
39-aastat kutsehariduskeskuses õpetajaametit pidanud Tiinat võib pidada kooli raudvaraks. Loomult tagasihoidlik, ei tiku ta kunagi esiplaanile, ent vaikse ja järjekindla tegevusega on tema panust keele ja kirjanduse õppesse võimatu alahinnata. Tiina tunnid on huvitavad, sisutihedad ja alati õppija individuaalsust arvestavad. Koostöös kutse- ja keeleõpetajatega on ta läbi viinud mitmeid lõimitud tunde ja katsetab Moodle kursuste loomisega. Väga väärtuslik on olnud tema töö müügi ja kaubanduse erialakeele õppematerjalide koostamisel. Aktiivselt osaleb ta ka osakonna õppekava ja rakenduskavade arendamisel ning lööb kaasa valikõpingute loomisel ja õpetamisel. Kursusejuhatajana on Tiina hooliv, toetav ja abivalmis ning tuleb edukalt toime ka kõige keerukamate olukordade lahendamisega. Nende omadustega sobib Tiina tulevikus täiendama ka meie mentorite ridu. Sama märkamatult nagu Tiina võlub oma õppijaid, teeb ta seda kolleegidega. Ainult tema teab, kust ja kuidas ilmuvad pühade ajal kooli seintele, stendidele ja kabinetiustele väikesed salmid, armsad sõnumid või infokillud ajaloost, mis kooliellu elevust ja sära toovad.
KETLYN MEEKSA
Personalispetsialist Ketlyn on Tartu Kutsehariduskeskuses töötanud 19 aastat. Olgu ametikoht milline tahes, tööülesannete täitmisel on ta alati äärmiselt kohusetundlik, täpne ja asjatundlik. Ketlyni töösse suhtumine on heas kooskõlas kooli väärtusruumiga – ta on oma erialal meister ja tõeline töösuhete ekspert, kes suudab selgitusi jagada soojalt ja sõbralikult. Soov end üha arendada kannustab Ketlynit vastu võtma uusi töiseid väljakutseid ning täiendama teadmisi koolitustel. Pikaajaline kogemus ja lai silmaring teevad temast hindamatu abimehe ka mittestandardsete olukordade lahendamisel. Kollektiivis on Ketlyn hinnatud liige. Ta on abivajaja jaoks alati olemas ega keeldu kunagi ära kuulamast või asjalikku nõuannet andmast. Probleemidele lahenduse leidmisel on tema jaoks oluline inimlik komponent. Õppijatele meeldib tema juhtumipõhine lähenemine ning viis, kuidas ühise arutluse käigus parima lahenduseni jõutakse.

 

2020

Anne Mootse
Tiina Aidnik
Kristi Luht
Hille Alberg

2019

Ilona Vanaveski
Marika Paulus
Olga Lugina
Maire Merits

2018

Sille Lillestik
Toomas Lelumees
Vilve Pohla
Mirjam-Merike Sõmer

2017

Anneli Ummik
Elika Raal-Kikas
Ants Uibo
Tiina Friedrichson

2016

Küllike Vaske
Mariann Karja
Andrei Atškasov
Helen Kask

2015

Gerda Ode
Edda Sõõru
Õnnela Muuga
Liivi Albre

2014

Liivi Lõhmussaar
Siiri Raudsepp
Anne Krull
Tiina Kraav

2013

Iolanda Pärtmaa
Sirje Koido
Merle Väliste
Ellen Aunin

2012

Vaike Vetka
Signe Vedler
Merle Truupõld
Eda Anton

2011

Kaie Holter
Paul Kütimaa
Ülle Ivask
Irina Ratnik

2010

Tiia Leego
Enn Valgma
Liivi Raudsepp
Lilia Leiman

2009

Aivar Lippmaa
Liivi Albre
Sirje Mets
Ülle Kruuda

Kopli 1 Põllu 11