fbpx
Tagasi

Tartu Rakenduslik Kolledž on Eesti suurim kutse- ja täiendusõppekeskus Eestis. Meie põhitegevuseks on:

Koolis õpib ligikaudu 3200 õppijat tasemeõppes ja üle 2400 õppija täiskasvanute koolituses. Kutsekoolil kaasaegsed õppekorpused paiknevad Tartus kolmes erinevas asukohas: Kopli 1, Põllu 11, Struve 8. Koolil on kaks kaasaegselt remonditud ja sisustatud õpilaskodu, mis paiknevad Kopli ja Põllu tänaval. Spordibaasid asuvad samuti  Põllu ja Kopli tänava õppekorpustes.


Meie loome võimalused tulevikutöö oskustega meistrite kujunemiseks
Meistriks kujunemine/se:

  • eeldab kõigi töötajate väljapaistvaid eri-, kutse- ja ametialaseid oskusi;
  • toimub praktilises õppes nüüdisaegset õpikäsitust järgivate ning kaasaegseid metoodikaid valdavate meistrite käe all kaasaegses ja avatud õpikeskkonnas;
  • käigus peetakse teadmistele ja oskustele lisaks oluliseks väärtuskasvatust, tuleviku tööoskuste ja elukestva õppe võtmepädevuste arendamist;
  • toimub meisterlikkust, koostööd, mitmekesisust, uuenduslikkust, loovust, paindlikkust ja hoolivust väärtustava õppekorralduse abil;
  • tulemuslikkust hindame õppija saavutuste kaudu nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, lõpetajate tööle rakendumise ning edasiõppimise alusel

Põhiväärtused
Tartu Rakendusliku Kolledži visiooni saavutamist ja missiooni elluviimist toetavateks põhiväärtusteks on: meisterlikkus, koostöö, uuenduslikkus, individuaalsus ja loovus.

Saavutused:

  • Peresõbralik tööandja hõbemärgis 2020.
  • Täisakrediteeringu 6-ks aastaks on saanud 16 õppekavarühma: arvutiteadused,  audiovisuaalne ja muu meedia, majutamine ja toitlustamine, ehitus- ja tsiviilrajatised, elektroonika ja automaatika, elektrotehnika ja energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, logistika, mehaanika ja metallitöö, mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vaba aja veetmine, tekstiili- ja nahatöötlus, toiduainetöötlus ja -tootmine, puitmaterjalide töötlus ning iluteenindus.
  • Sisehindamise edukas läbiviimine 2009.
  • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2008 võitja.
  • Aasta koolitussõbralikum organisatsioon 2006 Tartumaal ja Eestis.
Kopli 1 Põllu 11