fbpx
Tagasi

Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine keskkonnateemaliste õppepäevade kaudu

Projekti number: VP-20-0040

Algus- ja lõpptähtaeg: 07.09.2020 – 18.06.2021

Lühikirjeldus:

Erinevatel õppepäevadel õpivad õpilased tundma valitud kooslustele iseloomulikke liike, tutvuvad söögi- ja maitsetaimede kasvatamise probleemide ning keskkonnamõjudega ja lahendavad rühmatöös uurimusliku õppe ülesandeid. Õppepäevadel osalemine võimaldab õpilastel tulla loodusesse, õppida erinevaid liike tundma nende loomulikus ja/või tehiskeskkonnas, arendades samas analüüsi oskusi ning tähelepanelikkust ümbritseva suhtes. Õppepäevad toimuvad TÜ Loodusmuuseumis, Tartu Keskkonnahariduse Keskuses, OÜ Luxveg kasvuhoonetes ja päris looduskeskkonnas. Õppepäevade valikul lähtuti õpitavast erialast.

Projekti eesmärk:

Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös, aidates kaasa keskkonnasäästlike hoiakute kujunemisele.

Tegevused:

Õpilased lahendavad sõltuvalt eesmärgist ja õppepäeva asukohast erinevaid probleemülesandeid.

Tulemused:

Õppepäevadel on osalenud orienteeruvalt 895 õpilast

Maksumus: 9 113 EUR

Omaosalus: 2 281 EUR

Toetus: 6 832 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Marge Raig (marge.raig@khk.ee)

Kopli 1 Põllu 11