fbpx
Tagasi

Tartu Rakendusliku Kolledži õppijatel on võimalus saada järgmiseid toetusi:

  • õppetoetus
  • eritoetus
  • koolilõuna toetus
  • sõidukulude hüvitamine

Õppetoetus
Õppetoetus  on rahaline toetus riigieelarvelistel õppekohtadel täiskoormusega õppes õppijatele, kellel on head õpitulemused.
Õppetoetuste maksmise kord (PDF, 21.05.2021)

Eritoetus
Eritoetus on rahaline toetus õppijatele, kellel on õpinguid takistavaid asjaolusid, näit. raske majanduslik olukord.
Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF 26.04.2021)

Sõidukulude hüvitamine
Sõidukulu hüvitamine on mõeldud statsionaarses õppes õppijatele sõiduks koolist kodukohta ja tagasi.
Õpilaste sõidukulude hüvitamise eeskiri (PDF 07.09.2020)

Koolilõuna toetus
Koolilõunatoetus on ette nähtud põhihariduse baasil kutseõppuritele koolilõuna kulude katmiseks.
Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)