fbpx

Tartu Rakendusliku Kolledži õppijatel on võimalus saada järgmiseid toetusi:

  • põhitoetus
  • eritoetus
  • koolilõuna toetus
  • sõidukulude hüvitamine

Põhitoetus
Põhitoetus on rahaline toetus riigieelarvelistel õppekohtadel täiskoormusega õppes õppijatele, kellel on head õpitulemused.
Põhitoetust 60 eurot saab taotleda nii põhiharidusbaasil kui keskharidusbaasil kaks korda õppeperioodil (sügisel ja kevadel). Põhitoetust saab taotleda esmakursuslane teisel poolaastal. Avaldust saab esitada kooli siseveebis, kui toetuste esitamise periood on avatud. Põhitoetust ei maksta õppevõlgnevustega õpilasele.

Põhitoetuste maksmise kord (PDF, 22.08.2023)

Eritoetus
Eritoetus on rahaline toetus õppijatele, kellel on õpinguid takistavaid asjaolusid, näiteks raske majanduslik olukord. Eritoetust 60 eurot saab taotleda nii põhiharidusbaasil kui keskharidusbaasil kaks korda õppeaastas (sügisel ja kevadel). Avaldust saab esitada kooli siseveebis, kui toetuste esitamise periood on avatud.
Eritoetuse taotlemiseks on vajalik esitada täiendavad dokumendid, mis tõendavad õpilase pere keerulist majanduslikku olukorda.

Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF 17.02.2023)

Sõidukulude hüvitamine
Sõidukulu hüvitamine on mõeldud statsionaarses õppes õppijatele, kes elab Tartu linnast väljaspool. Sõidukulude hüvitamine on mõeldud sõiduks koolist kodukohta ja tagasi. Avaldust saab esitada kooli siseveebis. Sõidukulud hüvitatakse põhihardusbaasil 4 sõitu kuus ehk ca 8 piletit ja keskharidusbaasil 2 sõitu kuus ehk ca 4 piletit. Õpilane peab esitama sõidukulude hüvitamise dokumendid kursusejuhendajale/mentorile hiljemalt 10. kuupäevaks ja mentor/kursusejuhendaja kinnitab 15. kuupäevaks. Avaldust tehes on vaja lisada juurde sõidukulude dokumendid (PDF, JPEG vormingus).

Õpilaste sõidukulude hüvitamise eeskiri (PDF 31.08.2023)

Koolilõuna toetus
Koolilõuna toetus on ette nähtud põhihariduse baasil kutseõppuritele koolilõuna kulude katmiseks. Alates 13.11.23 kuni 31.12.2023 on koolilõuna toetuse suurus ühe päeva kohta 3.50€ ja alates 01.01.2024 on koolilõuna toetus 2.70€ päevas. Eraldi avaldust koostama ei pea. Saab kasutada Tartu Rakendusliku Kolledži õpilaspiletiga. Keskharidusebaasil õppijatele kehtib soodustus 10%.

Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF 28.08.2023)

Kui vajad toetuse taotlemisel abi või Sul on küsimusi, pöördu palun toetuste spetsialisti poole!

Kerli Vasar
Toetuste spetsialist
Aadress:
Kopli 1B, Tartu linn
Tööruum:
B231
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Kopli 1 Põllu 11