fbpx
Tagasi

Tartu Rakendusliku Kolledži õppijatel on võimalus saada järgmiseid toetusi:

  • õppetoetus
  • eritoetus
  • koolilõuna toetus
  • sõidukulude hüvitamine

Õppetoetus
Õppetoetus  on rahaline toetus riigieelarvelistel õppekohtadel täiskoormusega õppes õppijatele, kellel on head õpitulemused.
Õppetoetuste maksmise kord (PDF, 19.08.2021)

Eritoetus
Eritoetus on rahaline toetus õppijatele, kellel on õpinguid takistavaid asjaolusid, näit. raske majanduslik olukord.
Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF 17.02.2023)

Sõidukulude hüvitamine
Sõidukulu hüvitamine on mõeldud statsionaarses õppes õppijatele sõiduks koolist kodukohta ja tagasi.
Õpilaste sõidukulude hüvitamise eeskiri (PDF 29.09.2021)

Koolilõuna toetus
Koolilõunatoetus on ette nähtud põhihariduse baasil kutseõppuritele koolilõuna kulude katmiseks.
Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)

Kui vajad toetuse taotlemisel abi või Sul on küsimusi, pöördu palun toetuste spetsialisti poole!

Kerli Vasar
Toetuste spetsialist
Aadress:
Kopli 1B, Tartu linn
Tööruum:
B231
Struktuuriüksus:
Tugikeskus
Kopli 1 Põllu 11