fbpx
Tagasi

Tartu Rakenduslik Kolledž on munitsipaalkutseõppeasutus ja kuulub Tartu Linnavalituse haridusosakonna haldusalasse. Kooli igapäevast juhtimist teostab direktor Raini Jõks koostöös teiste kooli juhtkonna ja nõukogu liikmetega.

Kooli direktor

Tartu Rakenduslikku Kolledžit juhib Raini Jõks (raini.joks@voco.ee).

Direktori vastuvõtuajad:
Esmaspäeviti 9:00 – 15:00, Kopli 1-155, Tartu. Vajalik on eelnev registreerimine kantselei juhi juures Kopli 1, kabinetis 156 või telefonil +37 2736 1860.

Kooli nõunike kogu ülesandeks on suunata kooli tegevust ning võtta seisukohti kooli arengu, vara, eelarve ja juhtimisega seotud küsimustes.
Nõunike kogu on  moodustatud Tartu Linnavalitsuse otsusega 22. septembrist 2020 järgmises koosseisus:

Vladimir Šokman
Kadri Leetmaa

Margus Haidak
Lemmit Kaplinski

Kaili Ojamets
Ivo Lasn
Aado Kivi
Uno Kaldmäe
Emöke Sogenbits
Jaak Nigul
Kersti Seli
Jane Väli

 

Kooli nõukogu

Liivi Raudsepp direktori asetäitja õppealal
Andrei Atškasov projektide teenistuse juht
Robert Avaste majutusjuht
Ksenia George tugikeskuse juht
Katrin Hummal koolituskeskuse juht
Katrin Justus finantsjuht
Merike Kangro toitlustusjuht
Mariann Karja õppekorralduse juht
Arne Küüt autoosakonna juhataja
Lilia Leiman huvijuht
Toomas Lelumees haldusjuht
Liivi Lõhmussaar iluteeninduse ja tekstiili osakonna juhataja
Magnus Maiste ehituse ja puiduosakonna juhataja
Maire Merits toitlustuse ja turismi osakonna juhataja
Hedi Männi kantselei juht
Silver Püvi IT juht
Ülo Ramp tehnikaosakonna juhataja
Annely Zeigo personalijuht
Merle Truupõld toiduainete tehnoloogia osakonna juhataja
Signe Vedler IKT-osakonna juhataja
töötajate esindaja
õpilasesinduse liige
Kopli 1 Põllu 11