fbpx
Tagasi

Tallinna Majanduskool korraldas kutsehariduse populariseerimise teemalise ideehäkatoni “Muudame kutsehariduse valikuks nr. 1”, mille võitis Tartu VOCO esindustiim.

Ilmselt oled isegi mõelnud, miks kutseharidus ei ole nii populaarne kui keskharidus. On põhjus selle maines, mineviku eelarvamustes või milleski muus? Tööd kutsehariduse maine parandamise osas on tehtud ja võimalusi loodud, et huvilised saaksid uusi oskuseid arendada ja olemasolevaid uuendada, seda ikka selleks, et tööturu vajadustega kaasas käia saaks. 

Ideehäkatonil asuti otsima võimalikke lahendusi kutsehariduse maine tõstmiseks ja kutsehariduse populariseerimiseks. Tiim VOCO tuli välja ideega muuta või lõimida 8. klassis olevad karjääriõpetuse tunnid “valikaastaks kutsekoolis”. 8. klassi õpilane saab valida kutsekoolis 4-5 eriala ja käib iga nädal kutsekoolis ühe tunni nende erialadega tutvumas. Peale seda valib kaheksandik ühe eriala, mis teda kõige rohkem huvitab ja järgneva 3 kuu jooksul saab ta selle eriala tundides iga nädal korra käia.

Tiim VOCO ühe liikme õpetaja Mariin Alatsei sõnul said nad idee jaoks inspiratsiooni probleemi lauale toomisega. “Miks siis ikkagi ei ole kutsekool valik nr 1, miks on kutsehariduse maine kohati halb? Jõudsime oma tiimiga pika ja põhjaliku arutelu tulemusena järeldusele, et põhikooli õpilased ei tea, mis päriselt kutsekoolides toimub. Nad küll saavad info, milliseid erialasid õpetatakse, aga mida need erialad endast päriselt ette kujutavad ning mida õppetöö sisaldab, seda täpselt ei teata,” kirjeldas Alatsei.

Idee rakendamisel saaksid õpilased näha ja kogeda koolis toimuvat. Lisaks saaksid uusi tutvusi ja kuulda juba õppivate õpilaste kogemuslugusid. “See kõik aitab kaasa parematele valikutele üheksandas klassis, kus tuleb otsustada, kuidas oma õpinguid jätkata. Õpilased oleksid eriala valikutes palju kindlamad, sest nad oskavad juba aimata, mis neid õpingute käigus ees ootama hakkab ning teaksid, millised võimalused on neil kutsekoolis õppides. See omakorda kujundaks noori rohkem ennastjuhtivateks ning otsustusvõimelisemateks,” rääkis Merike Tomson, kes töötab koolis turundusspetsialistina.

Tiimi kolmanda osaleja Maire Kase sõnutsi oli tiim õnnelik, et Tallinna Majanduskool osalema kutsus. “Nii hästi korraldatud ja nii põneva teema püstitusega üritusest oli suur rõõm osa võtta – puudutab see teema meid ju nii otseselt ja ega keegi teine lahendusi välja ei pakugi, kui me ise, kes me oleme vahetult kutseharidusega seotud,” rääkis ta.

“Peale häkatoni teiste võistkondadega arutades jõudsime ühisele otsusele, et just selliseid kokkusaamisi peaks kutsekoolide tiimid rohkem korraldama – me ajame kõik ühte ja sama asja ning koos saame seda veelgi paremini teha. Lõpuks kõik erinevad ideed, mis häkatonil välja pakuti, täiendasid omavahel üksteist,” lisas Alatsei.

VOCO esindustiim usub, et kui seda ideed edasi arendada ja täiustada, siis on see täiesti teostatav ning võiksime pakkuda valikaasta programmi mõnele kaheksandale klassile, et teha pilootprojekt nägemaks, kuidas see kõik päriselt toimub. VOCO esindustiimis oli esindatud ka õppijapoolne vaade automaalriks õppiva Kati Rannamehe näol. Mariin Alatsei sõnutsi võttis tiimi häkatonilt kaasa palju uusi tutvusi, kogemusi ja ägedaid ideid, kuidas VOCOs viia häkatonide korraldamine järgmisele tasemele. Häkatoni võit aga ei olnud ainuke, mille meeskond koju tõi – nimelt võitis meie vocolane Merike Tomson Tallinna Majanduskoolis toimunud hoovipeol ka Instagrami story võistluse.

 

Kopli 1 Põllu 11