fbpx
Tagasi

Läheme algavale õppeaastale vastu põhimõttel, et hoiame kooli avatuna ka kõrge viirusetaseme leviku korral. Järgime Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ning Vabariigi Valitsuse korraldusi ning jagame infot muudatuste kohta esimesel võimalusel.

TÄIENDATUD 04.02.2022:

  • Alates 7. veebruarist ei pea kuni 19- aastased lähikontaktsed õpilased jääma karantiini juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Lähikontakti sattunud õpilane jääb koju vaid haigussümptomite ilmnemisel ja positiivse testi korral. Täiskasvanud lähikontaktsed, kes on vaktsineerimata ja/või pole põdenud covid-19 viimase 6 kuu jooksul, jäävad karantiini üldises korras.
  • Alates 14. veebruarist ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.

1. Vaktsineerimine

1.1 Vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raske haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. Vaktsineerimine ei pruugi tagada täielikku kaitset, kuid vähendab oluliselt nii nakatumise kui ka raskelt haigestumise tõenäosust. Mida suurem osa kooliperest on vaktsineeritud, seda turvalisemalt saame end koolis tunda.

1.2 Alates 30.08.2021 teostavad Tartu Rakenduslikus Kolledžis vaktsineerimisi COVID-19 vastu kooliõed. Vaktsineerimisele registreerimiseks täida NÕUSOLEKUVORM ning lepi aeg kokku telefoni teel või koha peale tulles. Täidetud nõusolekuvorm võta vaktsineerimisele kaasa või saada elektrooniliselt aadressilearstiabi@voco.ee

Nõusolekuvormi saad mugavalt alla laadida siit:

NÕUSOLEKUVORM VAKTSINEERIMISEKS eesti k
NÕUSOLEKUVORM VAKTSINEERIMISEKS vene k (18a ja vanemad)

Kooliarstide kontaktid:

  • Põllu õppehoones (kabinet C-101), etteregistreerimine tel 736 1993
  • Kopli õppejoones (kabinet C164), etteregistreerimine tel 736 1827 või mobiil 5873 4413

Arstikabinettide lahtiolekuajad leiad SIIT.

2. Kooli õppekorraldus

2.1  Õppetöö toimub üldjoontes kontaktõppes, kui tunniplaan ei näe ette teisiti.

2.2  Üldreegel on: kui õppegrupis keegi haigestub, siis teistel õppijatel jätkub õppetöö kontaktõppes. Distantsõppe vajaduse üle õppeosakonna juhataja.  Alla 19-aastased lähikontaktsed, kellel puuduvad haigustunnused, ei pea jääma isolatsiooni.

2.3 Kooli- ja ettevõttepraktika toimuvad ettenähtud korras.

2.4 Kooli ruumides tuleb järgida kehtestatud nõudeid: hoida distantsi ja pesta käsi. Väljaspool koduklassi ning kokkupuutes teiste õppegruppidega (s h söögivahetund) on soovituslik kasutada maski/visiiri.

2.5 Koolipidaja järgib õppetöö korraldamisel järgmisi ohutusmeetmeid: hajutamise eesmärgil kasutatakse õppetööks võimalikult suuri ruume või viiakse õpet läbi õues ning tagatakse ruumide ventilatsioon. Väldime suuremaid õppegruppide üleseid üritusi ja kogunemisi.

2.6 Huvitegevus ja treeningud toimuvad kooli ruumides piiranguteta, järgides koolis kehtestatud üldisi ohutusmeetmeid.

2.7  Õpilaskodud jäävad avatuks. Õpilaskodus elades on soovituslik vältida kontakte teiste tubade/bokside elanikega.

3. Tervena tule kooli, haigena püsi kodus

3.1 Igasuguste haigustunnuste ilmnemisel tuleb jääda koju! Vaktsineeritud, haiguse läbipõdenud või mitte – vähimagi haiguse kahtluse korral püsi kodus ja ära levita viirust teistele. Teavita puudumisest kursusejuhatajat

3.2 Kui elad kodus, siis püsi kodus ja helista perearstile, kes annab edasised juhised ja ravi või  vajadusel suunab testi tegema. Püsi kindlasti koduses isolatsioonis.

3.3 Kui elad õpilaskodus, siis teavita kõigepealt kasvatajat. Kasvatajaga koos leitakse sobiv lahendus Sinu tervise kontrolliks ja edasiseks tegevuseks.

3.4 Kui haigussümptomid ilmnevad koolis, siis teavita viivitamatult õpetajat. Sulle antakse mask ja paigutatakse kooliarsti saabumiseni teistest eraldi ruumi. Seejärel vaatab kooli meedik Su üle ja Sind suunatakse koju. Teavitatakse vanemaid, vajadusel viib kool õpilase koju.

Puudumisest anna teada oma  kursusejuhatajale, mentorile!

4. Kaitsevahendid 

4.1  Alates 18. oktoobrist 2021 on kaitsemaskide kandmine kooli ruumides kõigile KOHUSTUSLIK. Tutvu direktori käskkirjaga SIIN.

4.2 Kaitsevahendite kasutamine majutus-, toitlustus- ja ilu- ja isikuteeninduse praktikal teenuseid osutades on reguleeritud ametlike juhenditega ning neis üksustes saab maskid (või muud kaitsevahendid) õpetaja/juhendaja käest.

4.3 Peale kasutamist palume kaitsevahendid panna vaid selleks ettenähtud prügikastidesse (üldjuhul tualettruumides ja peasissepääsude juures).

5. Kui oled haigestunud COVID-19 viirusesse

5.1 Kui oled andnud positiivse COVID-19 testi, siis tuleb sellest viivitamatult teada anda  kursusejuhatajale, mentorile või osakonnajuhile.

5.2 Kool teeb kindlaks Sinu lähikontaktsete ringi ja haigestumiste infojuht teavitab õppegruppe.

5.3 Kooli tagasi saab tulla peale tervenemist perearsti loal ning vastavalt Terviseameti juhistele

6. Kui oled lähikontaktne

6.1 Alates novembrist 2021 teavitab lähikontaktseid Terviseameti asemel kool.

6.2 Alates 7. veebruarist ei pea kuni 19- aastased lähikontaktsed õpilased jääma karantiini juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Lähikontakti sattunud õpilane jääb koju vaid haigussümptomite ilmnemisel ja positiivse testi korral. Täiskasvanud lähikontaktsed, kes on vaktsineerimata ja/või pole põdenud covid-19 viimase 6 kuu jooksul, jäävad karantiini üldises korras

7. Kooli ametlik info 

7.1 Kõige värskema info kooli ja õppetöö korralduse ning muudatuste kohta leiad kooli SISEVEEBIST  ja/või kooli e-maili kaudu.

7.2 Kui on küsimusi, siis pöördu esmalt oma kursusejuhataja/mentori poole.

 

Kopli 1 Põllu 11