fbpx
Tagasi

2006.aastast selgitame koolipere abiga välja AASTA TEGU. Tunnustuse vääriliseks võib saada ükskõik milline aasta jooksul aset leidnud ettevõtmine, mis on kooli arengule kaasa aidanud.

Selle aasta nominendid on:

  • Rahvusvaheline klienditeeninduse kursus
  • Kvaliteedimärgiga e-kursus “Kondiitri muretainatooted”
  • EV105 “Eesti Trall”
  • Rahvatantsurühm TRISKEL
  • Restoran Meliss
  • VOCO juubeliraamat “Sada aastat kutseharidust Tartus”.
  • Eesti keele õpetajate panus ukrainlastele eesti keele õpetamise osas
  • Ettevõtlusõpetajate tiim

 

Rahvusvaheline klienditeeninduse kursus

Triinu Virmas õpetab rahvusvahelist klienditeeninduse kursust. Tegemist on olulise arenguga VOCO rahvusvahelistumise protsessis, kus me õpetame nii enda kui rahvusvahelisi õpilasi (Taani, Soome, Hispaania ja Läti). Kursusel on erinevad praktilised ülesanded  klienditeeninduse ja rahvusvahelise teeninduse kohta + kultuuriprogramm. 

Kursus on väga unikaalne, kuna varem pole kutsekoolides ühe rakenduskava järgi õpitud/õpetatud kahes koolis korraga rahvusvaheliselt s.t üks kool Eestist ja teine Taanist. Tegemist on uudse lähenemise ja meisterlikkusega. Kursused on edukalt käivitatud ja esimene rahvusvaheline grupp ka lõpetanud.

Kvaliteedimärgiga e-kursus “Kondiitri muretainatooted”

Pagar-kondiitri kutseõpetajad Ülle Soeson ja Irina Võsar lõid e-kursuse “Kondiitri muretainatooted”, mis pälvis e-kursuse kvaliteedimärgi. Ülle ja Irina kursus on väga, väga hea eeskuju sellest, kuidas lõimida teoreetilist ja praktilist õpet. Teha seda atraktiivselt ja õppijasõbralikult, kuid mitte teha mööndusi õppekvaliteedis. See on kursus, mis on eeskujuks kogu koolile ja siht, mille poole püüelda ka teiste koolis loodavate kursustega.

2023.a esitati Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri konkursile 86 e-kursust, millest 66-le omistati e-kvaliteedimärk. 66 e-kursuse seast valiti aasta e-kursuse tiitli nominendiks 8 e-kursust, sh Ülle ja Irina “Kondiitri muretainatooted”, kus Tartu Rakenduslik Kolledž oli kõrgkoolide kõrval ainuke kutseõppeasutus.

EV105 “Eesti Trall”

Õpilasesindus korraldas Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamiseks piduliku ürituse “Eesti Trall”. Vahepealsetel aastatel jäid õpilaste peod koroona tõttu ära ning sellega kadus ka õpilaste jõuluõhtute pikaajaline traditsioon. Käesoleva aasta alguses otsustas õpilasesindus korraldada peoõhtu.

Peo eeskava oli valdavalt noorte endi ettevalmistatud. Peol mängis kooli vilistlasbänd, peo juhtideks olid noored ise, piletimüügi ja riidehoiu valvega tegelesid õpilased ja kõikidele pidulistele valmistasid neli suurt sünnipäevatorti samuti õpilasesinduse liikmed. Peol osales ligi 140 õpilast. Noored said ürituse korraldamisega hea meeskonnatöö ja ürituse läbiviimise kogemuse.

 

Rahvatantsurühm TRISKEL

Rahvatantsurühm Triskel korraldas juubelipeo. Pidu oli ülimalt hästi korraldatud, tantsijad professionaalselt võrratud ja tublid, kaunid muusikalised etteasted ning hiljem meelespidamine ja tänuavaldus. Tantsijad olid ise valmis küpsetanud tuuletaskud.

Triskel on olnud järjepidev juba 5 aastat ja olnud aktiivne kaasalööja kooli rahvatantsurühma koosseisu suurendamisel ja treenimisel, mistõttu on nad igati aasta teo väärilised nominendid.

 

Restoran Meliss

Meliss on terve õppeaasta jooksul olnud kooli hea maine visiitkaardiks nii rahvusvahelises kui kohalikus mõõtmes. Toidud on kogu aasta jooksul olnud väga kvaliteetsed nii välimuselt kui maitselt ning nad on olnud väga heaks partneriks Noor Meister võistluste läbiviimisel.

 

VOCO juubeliraamat “Sada aastat kutseharidust Tartus”

Eesti keele õpetajate panus ukrainlastele eesti keele õpetamise osas

  • Lili Kängsepp-Puun

Septembris alustas UA õppijate grupp ning seetõttu tekkis vajadus kiiresti leida õpetajaid, kes neile eesti keelt õpetajaks. See oli kahtlemata Lili ja kolleegide jaoks väljakutse, sest kogemust nullist trauma kogemusega teismelistele keelt õpetada neil polnud. Lili asus aktiivselt õppima ja uusi lähenemisi proovima ning nüüd on on alanud juba muukeelsete keeleõppe redisanimise protsess.

Iga-aastaselt leiab Lili endale uusi väljakutseid pakkuvaid koolitusi, olgu selleks digipädevuste arendamine, mängustamise kasutamine õppetöös või hoopis uute meetodite kasutamine. Ta on panustanud kooli rahvusvahelistesse projektidesse ning aastate jooksul korraldanud giidituure ja õppeekskursioone, mis on lõimitud õpiväljunditega ja nõuab suurt koostööd teiste õpetajatega. Koostöös õpetajate ja koolituskeskusega töötati välja täiendkoolituse programm giididele ja kaks kursust on ka läbi viidud.

Lisaks panustab Lili Tartu kutseliste giidide ühingusse, et kõik Tartu külastajad saaksid mõnusaid ja elamusterohkeid giidituure.

  • Sille Lillestik

Sille on eeskujuks abivalmiduse, paindlikkuse ja oskustega. UA sõja alguses, oli Sille valmis UA noortele hakkama eesti keelt õpetama. See oli väljakutse, sest kogemust trauma kogemusega teismelistele keelt õpetada polnud. Sille ja Ukraina grupi kolleegid hakkasid aktiivselt ka ise õppima ja uusi lähenemisi proovima. 

Sille panustab PRÕM projektidesse ning jagab oma teadmisi ja parimaid praktikaid ka kolleegidele LAK-koolituse raames. Lisaks koordineerib Sille VOCO võõrkeele õpetajate ainesektsiooni tööd, korraldab inglise keele riigieksami suulist osa ning C1 riigieksami eelteste, on tark ja nutikas osaline ainesektsiooni juhtide õpiringis. Sellel aastal võttis ta ka oma menteegrupiga ette õppereisi korraldamise Ukrainast pärit õpilastele, kus sõideti Viljandisse, et tutvustada eesti keelt ja kultuuri.

Kui peaks ütlema vaid 3 iseloomustavat sõna tema kohta, siis need on tasakaalukas,  sihikindel, õpihimuline.

 

Ettevõtlusõpetajate tiim (Mariin Alatsei ja Mariliis Maremäe)

Ettevõtlusõpetajad on 2022. aastal teinud suurepärast koostööd, mida nad ka ise hästi naudivad. Kevadel alustati häkatonide läbiviimisega. Sügisel korraldati ettevõtluspäeva, mida said kõik soovijad veebis vaadata. Paralleelselt toimetas Mariin juba õpilasfirma juhendamisega, kes tõi välja Rahatarkuse kaardimängu, mis sai tunnustuse osaliseks Tartu linna õpilasfirmade laadal. 

Novembris jätkati häkatonidega, mille raames koguti ideid jõululaada ning väärtusloome projektideks. Detsembrikuu tähtsündmuseks oli jõululaat, kus sel aastal traditsioonilistele müügiartiklidele olid juures huvitavad õpilasfirmade tooted – lisaks rahatarkuse mängule sai hankida laadalt mehhatroonikute huvitavaid kiipidest loodud ehteid ning pudelipuure. Raamatupidajad panid välja huvitavad jõuluküpsetised ja ponisõidu. Jõululaada müüjad andsid juba nõusoleku ka järgmisel aastal kaasa lüüa. Tiim on näidanud, et koos tegutsedes on võimalik muuta maailma. 

 

Kopli 1 Põllu 11