fbpx
Tagasi

Kutsehariduskeskus avab oktoobrikuus kutsevaliku programmi noortele, kes on seni kutseõpingutest kõrvale jäänud, kuid tahaksid siiski oma haridusteed jätkata.

Kutsevaliku aasta on pilootprojekt, mille ülesanne on vähendada õpingute katkestamist kutsekoolis ning korraldada sujuvam üleminek põhikoolist edasi õppima või tööellu. Karjäärinõustaja Liine Maasika sõnul soovitakse kutsevaliku aastaga mõjutada eelkõige neid noori, kes on õppimisele käega löömas või pole peale põhikooli lõpetamist veel edasi õppima asunud . „On oht, et napi haridusega noor, kel pole ka erilisi oskusi ei leia endale kohta tööturul ja jääb lihtsalt koju. See pole ju lahendus.,“ nentis Maasikas. “Kutsevaliku programmi jooksul aitame noorel oma huvides ja soovides selgust saada.”

Kutsevaliku programmi käigus saavad osalised läbi praktiliste tegevuste tutvuda erinevate erialadega. Vajadusel pakutakse põhiainetes tasandusõpet (eesti keel, inglise keel, matemaatika), arvutiõpetust, suhtlemisõpetust. Vähese eesti keele oskusega õpilased saavad ka täiendavat keeleõpet.
Sõltuvalt õpilase huvidest, vajadustest ja võimetest kestab programm 3-6 kuud. Programmi lõpuks on osalejatel põhjalik ülevaade oma edasistest valikuvõimalustest olgu selleks siis õppimine Tartu Kutsehariduskeskuses mõnel sobival erialal või tööleasumine.

Osalejatele pakutakse veel mitmekülgset nõustamist, tasuta lõunasööki, sõidutoetust ning vajadusel ka tasuta õpilaskodu kohta ning võimalusi tutvuda huvitava erialaga ettevõttepraktika käigus.

Kutsevaliku aasta programm alustab oktoobrikuus, kuid juba praegu saavad huvitatud inimesed endast märku anda karjäärinõustala Liine Maasikale: liine.maasikas@khk.ee.

2017. aasta sügisest alustavad valikuaasta pilootprojektiga Tallinna Teeninduskool, Tartu Kutsehariduskeskus ja Räpina Aianduskool.

 

Lisainfo:
Liine Maasikas
tugikeskuse juht – karjäärinõustaja
liine.maasikas@khk.ee
7361 878

Kopli 1 Põllu 11