fbpx
Tagasi

Info: Anu Tintera, anu.tintera@voco.ee

Digiõpe on kooli õpilastele kättesaadav ja tegutseme selle nimel, et digiõppe hüvesid saaksid kasutada võimalikult paljud õppijad. Õpetajad töötavad igal aastal välja uusi interaktiivseid elektroonilisi õppematerjale ning suunavad õppijat uurima usaldusväärseid allikaid interneti avarustes.

Toetame digiõppe praktiseerimist arvutite, projektorite, kõlarite, puutetahvlite, dokumendikaamera jt info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamisvõimalusega klassides ning pakume õpet interneti vahendusel veebipõhistes õppekeskkondades, mis annab õpilastele vabaduse õppida neile sobival ajal ja kohas.

Tartu Rakenduslik Kolledž on e-Kutsekooli liige ning osaline kutsehariduses digiõppe arendamiseks ellu kutsutud projektis ja programmis . Eestis tegeleb e-õppetegevuse toetamise, koordineerimise ja arendamisega ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes Eesti e-Ülikooli ja Eest e-Kutsekooli konsortsiumide vahendusel Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus , mis haldab ka e-õppe portaali , kuhu on koondatud digiõppe alane info.

VANKeR programmis valminud elektrooniliste õppematerjalidega saab tutvuda e-õppe portaali repositooriumis . Samas on taotluste veeb , kuhu õpetajad sisestavad kavandatavate e-kursuste ja õpiobjektide kirjeldused. E-õppe portaalist leiab ka koolituste kalendri  ja muud huvitavat.

Kopli 1 Põllu 11