fbpx

IKT-osakonnas õpetatakse IT valdkonna ning äri- ja juhtimisvaldkonna erialasid. Pakume võimalust igal õppijal kujundada ise oma tulevik ning seetõttu kasutame võimalikult mitmekesiseid õppimisvõimalusi, oleme avatud uutele ideedele ja teeme tihedat koostööd ettevõtetega. Õpilastel on võimalus õppetöös kasutada kaasaegseid õpperuume ning arvuti riistvara ja arvutivõrkude laboreid. Osakonna õpetajad on uuendusmeelsed ja ettevõtlikud ning lisaks põhiõpetajatele on erialaseid oskusi õpetamas mitmed spetsialistid ettevõtetest.

Osakonna tugevuseks on avatus uutele ideedele ja koostöövõrgustik erinevate Eesti ja Euroopa koolidega. Kõige olulisemaks peame õpilase soovi ennast arendada ja õpioskusi, sest õpetatavad valdkonnad eeldavad laia silmaringi ning pidevat enesetäiendamist kogu erialase karjääri jooksul. Meie üheks eripäraks on paindlikkus. Püüame pakkuda erinevatele sihtgruppidele erinevaid õppevorme ja õppimisvõimalusi. Väärtustame ettevõtlikkust ning kaasame õppijaid erinevatesse ettevõtlusprojektidesse. Ettevõtlusõppe toetamiseks teeme koostööd Tartu Ülikooli ideelaboriga. Põhikooli baasil IT eriala õppurid loovad õppe raames oma õpilasfirma. Oluline on vabatahtlik tegevus ja kõigi põhihariduse baasil õppijate osalemine huvitegevuses. Oleme liitunud Microsofti IT akadeemia, Mikrotiki võrguakadeemiaga ning lähiajal plaanime koostöö jätkamist CISCO võrguakadeemiaga. Meie traditsiooniks on kutsuda Variku Kooli 1. klassi õpilased advendihommikule. Pakume õpilastele välispraktika võimalusi ning võimalust õppida mõnda teemat koos meie kooli välispraktikantidega inglise keeles.

Osakonnal on pikaajalised koostööparterid: Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Linnvalitsuse erinevad osakonnad, Tartu Ülikool, Rahvusarhiiv, Sonictest, Diara Arendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Tartus asuvad erinevad tarkvara ja turvafirmad jt. Tihe koostöö on erialaliitudega- ITL, Eesti Juhi Abi Ühing, Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Turvaettevõtete Liit ja Eesti Arhivaaride Ühing. Tänu sellele koostööle teeme koostööd õppekavaarenduses ning saame kaasata õpetajatena erinevaid erialaspetsialiste ettevõtetest.

Osakonnajuhataja: Signe Vedler, Kopli 1-A405, telefon +372 7361 842 või +372 5178 966, signe.vedler@voco.ee

 

Partnerakadeemiad

MikroTik
Pearson VUE

Kopli 1 Põllu 11