fbpx

Tehnikaosakonnas saab õppida elektrienergia, elektroonika ja automaatika ning mehaanika ja metallitöö õppekavarühmades. Õppetöö toimub Põllu 11 õppekorpuses, kus mehhatroonikute ja elektrikute käsutuses on kooli uusim F õppekorpus koos kaasaegsete töökodade, laborite ja sisseseadega. Näiteks keevitamist saab õppida keevitussimulaatoritel.

Erialaõpetajad on oma ala meistrid ja praktikud ning oma ala entusiastid. Enamik õpetajatest omavad erialast kutsetunnistust ning paljud on tunnustatud õpetajad. Osakonnas väärtustatakse tehnikahuvi ja loovat mõtlemist, oluliseks peetakse praktilisi oskusi, mille aluseks teadmised, tegutsemistahe, korrektsus ja täpsus. Oskusi omandatakse kooli õppetöökodades ja -laborites, harjutamiseks käiakse Eesti tippettevõtetes ning kutseeksameid sooritatakse valdkonna tunnustatud eksamikeskuses.

Praktikabaasideks on kõik suuremad Lõuna-Eesti mehaanika-, metallitöö-, elektri- ja tootmisettevõtted. Näiteks koostöös A Le Coq AS toimub mehhtroonika erialal automaatliinide hoolduse ja remondi õpetamine ettevõtte keskkonnas. Lisaks sellele on õpilastel võimalik praktiseerida ka välismaal.

Õpilaste motivatsiooniprogrammi moodustavad erinevate ettevõtete stipendiumid: Hanza Mechanics Tartu AS, Talent Plastics Tartu OÜ, AS A. Le Coq. Traditsiooniks on kujunenud kooli kutsemeisterlikkuse võistlused erialade aasta tegija väljaselgitamiseks, osalemine vabariiklikel kutsemeistrivõistlustel.

Tehnikavaldkond teeb tihedat koostööd Eesti Masinatööstuse Liiduga, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liiduga, Tallinna Tehnikakõrgkooliga, Eesti Maaülikooliga, Tallinna Tehnikaülikooliga ja teiste kutseõppeasutustega.

Tehnikavaldkonna juht: Ülo Ramp, Põllu 11 A224A, 7361971, ylo.ramp@voco.ee

Kopli 1 Põllu 11