fbpx
Tagasi

16.veebruaril toimub Tartu Rakendusliku Kolledži Kopli õppehoones konverents, kus räägitakse, millised on tuge vajava noore võimalused ja väljakutsed üleminekul põhikoolist kutsekooli.

Sujuv üleminek on järjest aktuaalsem põhi- ja kutsekoolide jaoks ning oluline kohalikul ja riiklikul tasandil. Seetõttu oleme kutsunud omapoolseid praktikaid ja mõtteid jagama erinevate asutuste eksperdid ning päeva lõpuks saab nimekiri uutest ideedest ja koostöövõimalustest olema loodetavasti pikk. 

Konverentsil on seitse esinejat, kes asuvad võimalusi, uut infot ja kogemusi jagama. 

Päevakava: 

9.30 kogunemine, tervituskohv

10.00 Konverentsi avasõnad Riho Raave, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond

10.05 Epp Kallaste, Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, uuringu “Hariduslike erivajadustega õpilaste üleminekute toetamine sujuvaks liikumiseks haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule” tulemuste tutvustamine

10.40 Ave Szymanel, Haridus- ja teadusministeerium. Ettekanne teemal “Lisaõpe põhikooli lõpetanule ja kutsevalikuõpe – kuidas edasi?”

11.15 Annely Võsaste, Hariduse Tugiteenuste Keskus. Ettekanne teemal “Lisaõppe rakendamise võimalused Tartu linna näitel”

11.50 Ülle Veede, Rajaleidja. Ettekanne teemal “Rajaleidja võimalused ja kogemused põhikoolilõpetanute toetamisel”

12.30 LÕUNAPAUS. Osalejatele pakutakse tasuta VOCO maitsvat suppi ja pirukaid

13.00 Ave Karu, Töötukassa. Ettekanne teemal “Töötukassa võimalused õpilaste ja lastevanemate toetamisel haridussüsteemis”

13.35 Marge Laks, Sotsiaalkindlustusamet. Ettekanne teemal “Traumakogemuse ja riskikäitumisega noore toetamine läbi sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse”

14.15 Liine Maasikas, VOCO. Ettekanne teemal “Viis aastat kogemusi kutsevalikuõppe rakendamisel”

14.45 PUUVILJAPAUS

15.00 Paneelvestlus: Kuidas õnnestub ühel osal õpilastest nii mitmekülgset tuge pakkuvas süsteemis endiselt takerduda?

16.00 sumin 

Konverentsil oodatakse osalema kõiki inimesi, kes oma töös puutuvad kokku noortega, kes vajavad ületulekul põhikoolist kutsekooli toetust. Ootame teid kuulama ja teemadel kaasa rääkima. Konverentsil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine. Registreerida saad SIIN.

Konverents toimub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ sisalduva projekti “Kutsevaliku õppekava rakendamine Tartu Kutsehariduskeskus” raames.  

Kopli 1 Põllu 11