fbpx
Tagasi

Toimub: 13.oktoobril 2004.a. algusega kell 10.30 Tartu Kutse-
hariduskeskuses Kaunase pst. 22.

Sihtrühm: Kutseliitude esindajad, tööandjad, töövõtjad ja kooli-
tajad.

Eesmärk: Lahti mõtestada tööalase karjääri võimalused ja vaja-
likkus läbi elukestva õppe oma kutsealase kvalifikat-
siooni ja konkurentsivõime tõstmiseks.

1. 10.30 Kogunemine, hommikukohv.
2. 10.55 Avamine.
3. 11.00 Kutsekvalifikatsiooni süsteemi põhimõtted EL tingi-
mustes – Kutsekojast Katrin Kerem.
4. 11.30 Kutsekvalifikatsiooni süsteemi rakendamine.
Ehitusettevõtjate Liidust Tarmo Lige
5. 12.00 Koolituse kvaliteedi tagamine – Riiklikust Eksami- ja
kvalifikatsiooni keskusest Ülle Parbo
6. 12.30 Kohvipaus.
7. 13.00 Sisehindamine, personali arendamine kvalifikatsioo-
tõstmiseks -Tarmetec-i personalijuht Imbi Reismann.
8. 13.30 Täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioon – Tartu KHK
kvaliteedijuht Eda Anton
9. 13.45 Karjääri mõiste erinevad tõlgendused – Tartu KHK
karjääriplaneerimise osakonna juhataja Signe Reppo.
10.14.00 Kutsekvalifikatsioonieksamite sooritamise ja etteval-
mistamise võimalused Tartu Kutsehariduskeskuses –
Tartu KHK direktori asetäitja Jaan Kulver.
11. 14.30 Kokkuvõte.

Seminar on osavõtjatele tasuta.
Registreerimine: 7461331; 7461332; jaan.kulver@khk.ee

Kopli 1 Põllu 11