fbpx
Tagasi

Eesti majandust vaevava IT- ja targa tööstuse spetsialistide põua leevendamiseks avavad Tartu Rakenduslik Kolledž (VOCO) ja Tartu Kunstikool uudse kestlike tehnoloogiate keskhariduse õppekava, kus õpe toimub tööelule sarnastes tiimides ning mille lõpetajaid oodatakse juba praegu tööle 2000-eurose palgaga.

Tartu Rakendusliku Kolledži VOCO õppedirektori Liivi Raudsepa sõnul sündis uus õppekava prognoosidest, mille kohaselt on Eesti tööturult puudu tuhandeid IT-, targa tööstuse ja rohemajanduse spetsialiste.

“OSKA uuringute järgi jääb Eestis igal aastal puudu vähemalt 1500 IT ja inseneeria tippspetsialisti. LinkedIni mastaapse rahvusvahelise uuringu kohaselt jääb lähiaastatel riikides nagu Eesti puudu ligi 25% rohepöördeks vajalikest spetsialistidest. Seega õpetame oskusi, mille järele on kriitiline vajadus,” selgitas Raudsepp.

VOCO ja Tartu Kunstikooli koostöö tähendab, et ei õpita üksnes tulevikutehnoloogiaid, targa töö oskusi ja gümnaasiumiharidusele omaseid üldhariduslikke teadmisi, vaid ka äriliselt loovat ja disainmõtlemist, mida on vaja ettevõtjana või ka kasvava idufirma töötajana.

“Noored peavad valmis olema muutuvaks tööturuks ja suutma täita töökohti, mida pole veel olemaski. Selliste oskuste tuuma kestlike tehnoloogiate õppekava annabki,” rääkis Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis.

Tegu on uutmoodi keskhariduse õppekavaga, kuhu on oodatud põhikooli lõpetanud või sel kevadel lõpetavad kandidaadid. Õpe toimub ühiselt juhendatud ja kootsitud tiimides, suures osas projektõppe vormis ning kestab neli aastat.

“Õppe lahutamatu osa on üsna pikk reaalne töökogemus IT-, targa tööstuse või rohemajanduse ettevõtetes. Samuti on koolides toimuv õpe pandud kokku tihedas koostöös tööandjatega. Eesmärk on, et lõpetajal oleks kolm reaalset valikut. Esiteks, õppida kohe edasi kõrgkoolis, kus saadud praktiliste oskuste ja üldhariduse ühine baas annab eelise. Teiseks, töötada esmalt mõnda aega oma ala spetsialistina ja aidata kaasa ettevõtte kestlikule arengule. Või kolmandaks, hakata ettevõtjaks ja kujundada ise homset maailma,” selgitas Raudsepp.

Õppekava loomist nõustanud Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimehe ja tehnoloogiafirma Radius Machining asutaja Veljo Konnimoisi sõnul oli selline õppekava Eesti haridusest ammu puudu.

“Nelja aastaga jõuab saada hea vundamendi ülikooliks ja õppida ka IT- või rohemajanduse spetsialistiks. Samal ajal oleks neid lõpetajaid juba praegu vaja, mõne suuna omi võtaksin kasvõi homme tööle,” nentis Konnimois ja lisas, et sedalaadi alustava spetsialisti palgatase on umbes 2000 eurot.

Õppekava spetsialiseerumise suundadeks on nutikad seadmed, materjaliringlus, multimeedia ja digitehnoloogia. Kõrghariduse kõrval ainsa keskhariduse õppekavana kuuluvad kestlikud tehnoloogiad ka riiklikku Inseneriakadeemia programmi. Avaldusi saab esitada 1. aprillist 13. juunini sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu. Igale õppesuunale võetakse vastu kuni 15 kandidaati, kokku maksimaalselt 60 õppijat. 

Kopli 1 Põllu 11