fbpx

Tehnikakool

Keskhariduse baasil | 2 aastat
Mehhatroonik teeb masina valmis ja hoiab selle töökorras nii, et keegi teine saab masinaga töötada. Ta programmeerib ja seadistab tööstusliinid või robotid täitma vajalikke käsklusi ning sooritama ettenähtud tegevusi. Mehhatrooniku töö eeldab loogilist ja süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist osavust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu, koordinatsiooni ning head nägemist.
 
Mehhatrooniku töös tuleb kasuks üle keskmise tehniline taip, huvi ise seadmeid valmistada ja neid parandada, hea suhtlemisoskus ning võimekus teisi juhendada.
 
Tartu Rakendusliku Kolledži praktikutest õpetajate juhendamisel omandavad tuleviku mehhatroonikud vajalikud teadmised nii mehaanika, elektroonika, tööstusautomaatika kui infotehnoloogia vallast ja oskuse neid vajalikul hetkel praktikas rakendada. Meie õpilased on olnud nii teadussaate Rakett69 pardal kui ka jõudnud AHHAA Robolahingu võitjate sekka!
 
Kui õpid mehhatroonika eriala siis:
 
 • kõigil eriala õpilastel on õppeaja jooksul võimalus käia 2-nädalasel välispraktikal;
 • võid lisaks õppetoetusele taotleda ka ettevõtete AS A. Le Coq, Talent Plastics Tartu AS või AS HANZA Mechanics Tartu stipendiumi.
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud mehhatroonik:

 • oskab koostada ja testida mehhatroonikasüsteeme;
 • teab, kuidas kasutada mõõteriistu;
 • saab aru tehnilisest dokumentatsioonist;
 • oskab programmeerida tööstuskontrollereid;
 • teab, kuidas häälestada automaatikasüsteeme;
 • tunneb rakendustarkvara;
 • on omandanud mehhaanika-, pneumaatika (gaaside mehhaanilised omadused ja nende rakendamine), hüdraulika (vedeliku tasakaal ja liikumine), elektri-, elektroonika-, automaatika- ja informaatikavaldkonna teadmised;
 • arvestab keskkonna- ja tööohutusega;
 • suudab organiseerida oma tööd ettevõttes;
 • on sooritanud õpingute lõpus mehhatrooniku 4. taseme kutseeksami;

Tartu Rakendusliku Kolledži mehhatroonika õppekavas on:

 • I kursusel 7 nädalat koolipraktikat ja 10 nädalat ettevõttepraktikat.
 • II kursusel 15 nädalat ettevõttepraktikat.
 • III kursusel 5 nädalat ettevõttepraktikat.

Praktika sooritatakse erinevates puidu-, metalli-, masina- ja aparaaditööstuse ettevõtetes üle Eesti, kes panustavad märkimisväärselt mehhatroonikute tööoskuste arendamisesse. 

Parimad tuleviku mehhatroonikud saavad huvi korral võimaluse praktiseerida välismaal ja täiendada oma teadmisi vahetusõpilasena. 

Hea teada!

 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene kindel töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Mehhatroonikule, kellel on erialane kutseharidus, avanevad kõik uksed, kus on vähegi tegemist keerukamate masinate või seadmetega, nt metalli-, masina-, trüki- ja aparaaditööstuses. Mehhatroonik töötab nii kontoris, tehnikaga tootmisruumides kui objektidel.

Tartu Rakendusliku Kolledži mehhatrooniku eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • mehhatroonikuna,
  • automaatikuna,
  • mehhaanikuna,
  • elektroonikaseadmete koostajana,
  • hooldustehnikuna,
  • väikeettevõtte tehnikaspetsialistina.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused:
  • Nutikad mehhatroonikud teevad edukat karjääri uutele tehnilistele lahendustele keskendunud ja paindliku juhtimisega firmades.
  • Sageli kujuneb koostööst välja vajadus luua oma isiklik tehnoloogiaettevõte.
  • Õpihimulistel tasub jätkata haridusteed ja saada oma valdkonna hinnatud insenerideks ning spetsialiseeruda tulevikutehnoloogia arendamisele.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Võrumaa Kutseharidukeskus
   • Mehhatroonika (jätkuõpe, 5. tase)
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Kopli 1 Põllu 11