fbpx
Tagasi

IT-kool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine õpe | 2 aastat ja 6 kuud

Koodikirjutamine on tänapäeva digitaalne kirjaoskus. Hästi toimiv koduleht, äpp või mõni muu vajalik rakendus on parim visiitkaart igale ettevõtmisele. Noorem-tarkvaraarendaja põhitöö ongi tarkvara lähtekoodi kirjutamine ja disainile tehniliste lahenduste väljapakkumine.

Tartu Rakendusliku Kolledžisse ootavad oma ala spetsialistidest õpetajad õppima ja teooriat kohe praktikas rakendama tehnoloogilise lugemisoskusega õppijaid. Teravaid pliiatseid, kes tahavad tänapäeva infotehnoloogia abil kõikvõimalike valdkondade probleeme lahendada – idufirmadest suurkorporatsioonideni.

Kui oled lõpetanud varem mõne muu eriala, võib olla Sul tulevikus võimalus just selle valdkonna tarbeks tarkvara arendada.

KELLELE?
Õppima ootame vähemalt 18-aastaseid õppijaid, kellel on keskharidus.

KUIDAS?
Eriala on sessioonõppes, kus teooria- ja praktilised tunnid toimuvad koolis tunniplaani alusel igal nädalal neljapäeval ja reedel (täispikad päevad).

Praktika maht on 20 õppenädalat, mis sooritatakse tarkvaraarendusega tegelevates ettevõtetes või erinevate valdkondade tarkvaraarenduse tiimides. Praktikaettevõtetes tegeletakse veebiteenuste pakkumisega, e-poodide loomise või infosüsteemide väljatöötamise ja haldusega. Tublimad õpilased saavad võimaluse välispraktikaks.

Eriala kirjeldavad märksõnad: veebileht, mobiilirakendus, agiilne arendus, GITHUB, kood, äpp, tarkvaraarendus, pilverakendused, kasutajaliidese disain, full stack arendus

1) Läbida eelnevalt veebikursus: “Make a website: https://www.codecademy.com/learn/make-a-website.”

2) Motivatsioonikiri (motivatsioonikirja lõppu lisatakse codecademy kasutajanimi)

 • Motivatsioonikirja lisada: E-portfoolio link (soovituslik)
 • Portfoolios on soovituslik esitada näiteks oma joonistusi, skitse, fototöötlusi, loodud veebilehti või loodud rakendusi, teostatud projekte.

3) Vestlus: inglise keeles (osaliselt)

4) Praktiline ülesanne: HTML, CSS teadmiste kontrollimiseks.

Õpe suunatud inimestele, kes on avatud suhtlema, selgitama välja tekkinud probleemi, seda probleemi praktiliselt lahendama. Tegema aktiivselt meeskonnatööd. Analüüsib tehtud tööd, selgitab ja põhjendab oma mõttekäiku.

 
Täida avaldus

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks noorem tarkvaraarendajana oskusliku meeskonna liikmena ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Pärast õpingute lõpetamist õppija:

 • Kasutab omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid;
 • Järgib protseduurireegleid ja parimaid praktikaid ning täidab iseseisvalt noorem tarkvaraarendaja tööülesandeid;
 • Teab tarkvara arendusprotsessi põhietappe ja agiilset arendusmetoodikaid, kasutab valitud arendusmetoodikat;
 • Loob lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles, kasutades objektorienteeritud lähenemist;
 • Kasutab rakenduste loomisel ja testimisel tarkvaraarenduse vahendeid;
 • Töötab tarkvaraarenduse meeskonnaliikmena;
 • Dokumenteerib enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;

Lõpus saab õppija lõputunnistuse koos hinnetelehega

Praktika raames ta õpib tundma  tarkvaraarenduse meeskonna igapäevatööd ja saab ülevaate tarkvaraarenduse protsessist tarkvaraprojekti rakendamisel projektimeeskonnas; töötab praktika organisatsioonis ühe praktikaperioodi kestel vähemalt ühes tarkvaraarenduse projekti meeskonnas noorem tarkvaraarendajana; teeb koostööd kolleegide ja klientidega.

Noorematel tarkvaraarendajatel võib olla mitmeid eeliseid tööturul:

 • Värsked oskused ja teadmised: Nooremad tarkvaraarendajad on sageli kursis uusimate tehnoloogiate, platvormide ja programmeerimiskeeltega. Neil võib olla kergem õppida uusi tehnikaid ja kohaneda kiiresti muutuva tehnoloogilise maailmaga.
 • Paindlikkus ja kohanemisvõime: Noored arendajad on sageli paindlikumad ja kohanemisvõimelisemad uute projektide ja meeskonnadünaamika suhtes. 
 • Innovatiivsus ja loovus: Nooremad tarkvaraarendajad võivad tuua uusi ideid ja lähenemisviise, kuna neil on värsked vaatenurgad ja nad ei ole veel harjunud kindlate mallidega.
 • Suhtlemis- ja koostööoskused: Nooremad tarkvaraarendajad on sageli harjunud suhtlema ja koostööd tegema erinevate meeskonnaliikmetega, sealhulgas vanemate arendajate, disainerite ja projektijuhtidega. Neil võib olla lihtsam integreeruda meeskonda ja panustada kollektiivsesse loomingusse.
 • Karjäärivõimalused ja arengupotentsiaal: Noorel tarkvaraarendajal võib olla rohkem võimalusi kasvada ja areneda karjääris, kuna neil on rohkem aega õppida ja kogemusi koguda.

Kuigi nooremad tarkvaraarendajad võivad omada neid eeliseid, on oluline märkida, et vanus üksi ei määra kedagi edukaks. Oluline on pidevalt õppida, arendada oskusi ja näidata pühendumust oma tööle.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Rakenduskõrghariduse tasemel
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.
 • Kõrghariduse tasemel
Küsi lisainfot

Eriala ja õppekavaga seotud küsimuste korral pöördu:

Signe Vedler

IT Akadeemia juht
Küsi lisainfot

Sisseastumise ja kutsevalikuga seotud küsimuste korral pöördu:

Helen Johanson

Karjäärinõustaja
Kopli 1 Põllu 11