fbpx
Tagasi

Tehnikakool

Põhihariduse baasil | 1 aasta

CNC metallilõikepinkidel töötaja on nõutud spetsialist masina- ja metallitööstustes. Ta oskab koostada masina juhtprogramme ning töötleb vastavalt programmidele CNC-pinkidel erinevaid metalldetaile. Tema tööülesanded on seotud metallilõikepingi opereerimisega: masina ettevalmistamine, käivitamine, seadistamine, jälgimine, perioodiline hooldus ja detailide töötlemine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile.

Tartu Rakendusliku Kolledži moodsa tehnikaga varustatud õppetöökodades õpitakse CNC metallilõikepinkide programmeerimist ning omandatakse meistrite juhendamisel täpsust nõudvad käelised oskused. Õppe käigus on võimalik spetsialiseeruda CNC treipingi või CNC freespingi operaatoriks. 

Töös on oluline täpsus, keskendumisvõime ja üksikasjade märkamise oskus. Hea koordinatsioon, täpsus, ruumitaju ja loogika on elukutse omandamise eelduseks.

KELLELE?

CNC metallilõikepingi operaatori eriala sobib neile, kes soovivad spetsialiseeruda arvutiga juhitavate metallilõikepinkide opereerimisele ja programmeerimisele.

KUIDAS TOIMUB ÕPE?

Õpe toimub töökohapõhise õppe vormis, mis tähendab, et igal nädalal ollakse üks päev koolis ja neli päeva ettevõttes. Kandideeri õppima ja mine tööle meie partnerettevõtetesse AS HANZA Mechanics Tartu ja METEC. 

Eriala kirjeldavad märksõnad: CNC, masinatööstus, metallitööstus.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt

Näiteks:
1) HANZA Mechanics Tartu AS
2) Tarmetec OÜ
3) Metec CNC
3) Toci OÜ
4) Torm Metall OÜ
5) Irontec OÜ
6) OÜ Afterone
7) Harri Metall OÜ
8) Hanval Metall OÜ
9) Nuia PMT AS, jne

 • Erialale on oodatud kandideerima põhihariduse omandanud õppurid.
 • Motivatsioonikiri koos avaldusega.
 • Vanus vähemalt 18-aastat (õppimise asumise ajaks).
 • Töökoha olemasolu või kokkulepe selle saamiseks metalliettevõttega.

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud CNC metallilõikepingi operaator:

 • oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ja jooniseid;
 • tunneb materjalide eripära ja oskab neid töödelda;
 • teab, kuidas valida, kasutada ja hooldada tööriistu;
 • kasutab trei- ja freespinke;
 • teab kuidas koostada arvjuhitava tööpingi juhtprogrammi;
 • valmistab joonise või näidise järgi samasuguse detaili;
 • omab algteadmised ja -oskused AutoCad tarkvaraga töötamisel;
 • sooritab õpingute lõpus CNC metallilõikepingi operaator, tase 4 kutseeksami
Tartu Rakendusliku Kolledži CNC metallilõikepingi operaatori eriala õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 21 õppenädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: HANZA, METEC, Harry Metall OÜ, OÜ Same jt.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Mitmed praktikaettevõtted on loonud oma stipendiumiprogrammi, et toetada õppijaid rahaliselt.
 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Masina- ja metallitööstus on Eestis kiiresti arenev valdkond, kus vajadus erioskustega spetsialistide järele suureneb iga päevaga. Just CNC pinkide operaatorite järele on tööturul kasvav nõudlus ning töö eest makstakse keskmisest kõrgemat palka.

Tartu Rakendusliku Kolledži CNC metallipinkide operaatori eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • metallitööstus,
  • masinatööstus,
  • metallitöödega seotud ettevõtted.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused:
  • Laiemad teadmised metallitööstusest, seadmete tööpõhimõtetest ja materjalidest võimaldavad kiiresti arenevas tööstusharus ka isiklikus plaanis areneda.
  • Lisaks oskustöölistele on suur vajadus erioskuste ja inseneeria multitalentide järele, kes kohanevad kiiresti uute masinate ja tehnoloogiatega.
  • Valdkonna arengutega kursis olemiseks on vajalik huvi, uudishimu ja õpivõime.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Küsi julgelt!

Eriala ja õppekavaga seotud küsimuste korral pöördu:

Helen Johanson

Karjäärinõustaja
Kopli 1 Põllu 11