fbpx
Tagasi

Tehnikakool

Põhihariduse baasil | Koolipõhine õpe | 3 aastat
Tänapäeva masina- ja metallitööstus vajab taibukaid ja lahtiste kätega meistreid. Keevitus- ja metallitööde valdkonnas saab õppida CNC metallilõikepingi operaatoriks, keevitajaks või koostelukksepaks. Erialale spetsialiseerumise valik tehakse pärast üheaastast õpingut. Esimesel aastal omandatakse masinaehituse tehnilised ja metallitööde alused

Keevituse spetsialistid töötavad erinevates ettevõtetes ja oskavad erinevat liiki keevitusõmbluste abil metalli kokku sulatades erinevaid konstruktsioone valmistada.

CNC metallilõikepingi operaatorid võivad töödelda joonise ja juhtprogrammi järgi mitmesuguste kujupindadega masinaehituslikke detaile. Juhtida keerulisi metallitööpinke, mis lõikavad, treivad, puurivad ja freesivad metallist kõike, mida vaja.

Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõttes. Nad valmistavad ette toorikuid, mõõdavad, märgivad, töötlevad ja puhastavad detaile ning monteerivad kokku erinevaid koostusid, seadmeid ja reguleerivad nende töötamist.

Sageli on metallimeistri töö elutähtis, mistõttu läheb vaja tehnilist taipu, loogikat, ruumi- ja kujunditaju ning kiiret ja täpset kätt. Pole siis ime, et selliseid meistreid otsivad ettevõtjad lausa tikutulega, maksavad neile head palka ning töötingimusi igati kaasajastavad.

Tartu Rakenduslikus Kolledžis omandavad tuleviku metallimeistrid kaasaegsete seadmete ja simulaatoritega töötades ning oma ala meistrite juhendamisel kõik vajalikud teadmised ja praktilised oskused.
KELLELE?

Keevituse- ja metallitööde eriala sobib õpilasele, kellel on huvi ja oskused metallidega töötamise vastu ning kes naudib käelist tegevust. See eriala sobib ka õpilasele, kes soovib omandada praktilisi oskusi metallidega manipuleerimisel ja erinevate keevitusmeetodite kasutamisel. Lisaks on oluline omada head ruumilist taju ja tähelepanuvõimet detailidele, sest metallitööde käigus tuleb tihti töötada väikeste ja täpsete osadega.
KUIDAS TOIMUB ÕPE?
Õpe toimub statsionaarses või mittestatsionaarse koolipõhises või töökohapõhises
õppevormis. Õppe kestvus on 3 aastat.
Kui õpid keevituse- ja metallitööde eriala siis:
 • Kõigil eriala õpilastel on õppeaja jooksul võimalus käia kahenädalasel välispraktikal;
 • Võid lisaks õppetoetusele taotleda ka ettevõtetelt stipendiumeid:
  • Talent Plastics;
  • Tartu AS;
  • AS HANZA;
  • Mechanics Tartu;
  • Tarmetec OÜ;
Eriala kirjeldavad märksõnad: Keevitustööd, metallitööd, täpsus, CNC.
 • Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
 • Motivatsioonikiri, kus selgitatakse oma huvi tehnika ja metallitöö vastu ning tuuakse välja enda senised saavutused (nt vabatahtlik töö, õpilasesinduses osalemine, (suve)töökogemus, hobid jms)
 • Test - üldpädevused
 • Vestlus, mille raames hinnatakse suhtlemis- ja kuulamisoskust ning valmisolekut töötama metallierialadel. Samuti võetakse arvesse motivatsioonikirja ja lõputunnistuse hindeid.

 
Täida avaldus

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud keevitus- ja metallitöö meister: 

 • tunneb materjalide omadusi ja erinevaid kasutusvõimalusi;
 • saab aru tehnilisest joonisest ja dokumentatsioonist;
 • oskab tööks vajalikke seadmeid häälestada, kasutada ja hooldada;
 • kasutab keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu ning muid abivahendeid;
 • valdab erinevaid keevitusliike: elektri-, gaas-, poolautomaatne ja kaitsegaasis volframelektroodiga keevitus;
 • oskab koostada CNC metallilõikepingi juhtprogrammi;
 • mõistab pneumaatika (gaaside mehhaanilised omadused ja nende rakendamine) ning hüdraulika (vedeliku tasakaal ja liikumine) kasutamise põhimõtteid;
 • loob metallkonstruktsioone, keevitab masinaosi, teeb keevisliiteid, järeltöötleb ja oskab tulemust kontrollida;
 • omab praktilist kogemust metallitööpinkide kasutamisel puurimise, lihvimise, freesimise ja treimise alal;
 • suudab iseseisvalt tööd kavandada ja planeerida;
 • on valmis meeskonnatööks;
 • on sooritanud õpingute lõpus oma spetsialiseerumisvaldkonna kutseeksami.

Tartu Kutsehariduskeskuse keevitus- ja metallitöö õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 23 nädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Torm Metall, Toci Metall, Harry Metall OÜ, OÜ Same jt.

Hea teada! 

 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Nõudlus kutsetunnistusega spetsialistide järele on väga suur ja kasvab!

Tartu Rakendusliku Kolledži keevitus- ja metallitöö eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • metallitööstus (tooted ja konstruktsioonid),
  • masinatööstus,
  • laevaehitus ja -remont,
  • ehitus,
  • energeetika,
  • paigaldus-, hooldus- ja remonditööd.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused:
  • Õpihimulisest ja võimekast keevitus- ja metallitöö spetsialistist saab täiendõppe läbimisel:
   • Keevitusinsener
   • Kvaliteediinspektor meister
   • Tootmisüksuse juht.
   • Ettevõtlikud loovad teenuste paremaks pakkumiseks sageli oma ettevõtte.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Rakenduslik Kolledž
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Küsi lisainfot

Eriala ja õppekavaga seotud küsimuste korral pöördu:

Helen Johanson

Karjäärinõustaja
Kopli 1 Põllu 11