fbpx
Tagasi

Tehnikakool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine õpe | 2 aastat
Heal autotehnikul on tehnilist taipu ja püsivust. Ta tunneb peensusteni autosid, oskab teha kõiki remondi- ja hooldustöid ning valdab diagnostikaseadmeid, millega leiab üles vead ka sõiduki arvutivõrgus ja elektrisüsteemis.

Tartu Rakenduslikus Kolledžis õpetavad sõiduautotehnikuid oma ala meistrid ja õppetöö käib moodsaimas Toyota abil sisustatud autotöökojas, kus ainsana kogu Baltikumis õpitakse ka hübriid-, elektri ja vesinikmootoriga autode hooldust ja remonti.

Autotehniku töös tuleb kasuks huvi kiirelt areneva tehnika valdkonna vastu ning valmisolek enese täiendamiseks. Töö eeldab suhtlust nii klientide kui ka kaastöötajatega.
 • Erialale ootame kandideerima õppureid, kellel on keskharidus.
 • Motivatsioonikiri, kus selgitatakse oma huvi automaailma vastu ning tuuakse välja enda senised saavutused (nt vabatahtlik töö, õpilasesinduses osalemine, (suve)töökogemus, hobid jms)
 • Vestlus, mille raames hinnatakse suhtlemis- ja kuulamisoskust ning valmisolekut töötada mootorsõidukitehnikuna. Samuti võetakse arvesse motivatsioonikirja ja lõputunnistuse hindeid.
 
Täida avaldus

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud sõiduautodiagnostik:

 • oskab vigade tuvastamiseks kasutada erinevaid diagnoositestreid ja otsilloskoopi (tähtsamaid mõõtevahendeid elektroonikaseadmete kontrollimisel, seadistamisel ja rikete avastamisel);
 • diagnoosib ja analüüsib sõiduautode rikkepõhjusi, määrab remondivajaduse ja vajadusel kõrvaldab rikke;
 • juhendab tööülesannete täitmisel sõiduautotehnikuid või hooldajaid;
 • töötab ja võtab vastu otsuseid iseseisvalt, kasutab vajadusel remondiandmebaase, -katalooge ja tööjuhendeid ning vastutab tulemuse eest.
 • on sooritanud õpingute lõppedes sõiduautodiagnostiku 5. taseme kutseeksami.
Ettevõttepraktika toimub läbi õppeaasta. Õppetöö koolis toimub sessioonide kaupa üle nädala kolm päeva nädalas.

Hea teada!

 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohaks on sageli juba olemasolev töökoht, mis pakub tänu uutele oskustele ametikõrgendust või siis uus tulevane töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel.
 • Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Sõiduautodiagnostikul on tööturul tavalise tehniku ees väga suur eelis, sest lisaks sõiduautotehniku oskustele tunneb ta ka auto elektriseadmeid, mis võimaldab tal lahendada kõige uuema põlvkonna autode probleeme.

Tartu Rakendusliku Kolledži sõiduautodiagnostiku eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • autoesindustes,
  • remonditöökodades,
  • autospordi ettevõtetes,
  • autotehastes välismaal.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused:
  • Kogemustega sõiduautotehnikust saab tehniline konsultant ja oma ala meister.
  • Ettevõtlikumad spetsialistid loovad oma ettevõtte.
  • Selle eriala õppurite seas on sageli juba autoremondi valdkonna ettevõtlusega seotud inimesi, sest autodiagnostika pädevus võimaldab firma teenuseid olulisel määral laiendada ja kaasajastada.
Tartu Rakendusliku Kolledži sõiduautodiagnostiku eriala õpilastel on suurepärased eeldused jätkata õpinguid ja saada oma ala tippspetsialistiks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
   • Autotehnika
  • Eesti Maaülikool
   • Tehnika ja tehnoloogia õppekava
Küsi lisainfot

Eriala ja õppekavaga seotud küsimuste korral pöördu:

Helen Johanson

Karjäärinõustaja
Kopli 1 Põllu 11