fbpx
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse nõudeta | Koolipõhine õpe | 1 aasta

Pottsepp-sell töötab kutselise pottsepa juhendamisel ja on tema paremaks käeks pea kõikide pottsepatööde tegemisel. Ta aitab ehitada ahjusid ja pliite ning paigaldab kaminaid ja korstnaid.

Usinad pottsepp-sellid saavad pärast kaheaastast töökogemust sooritada kutseeksami ning asuda iseseisvalt pottsepana tööle. Tulevasel pottsepal on terav silm, täpne käsi ja jaksu ahjude jagu kive tassida. Puuduma peaks kõrgusekartus, sest korstnatööde asjus tuleb käia ka katuseid mööda. Tartu Rakenduslikus Kolledžis saavad tuleviku pottsepp-sellid kõik oma oskused parimatelt elukutselistelt meistritelt.

KELLELE?
Õppekava on suunatud isikutele, kes on omandanud põhihariduse. Pottsepa töö eeldab korrektsust, täpsust, rutiinitaluvust, õppimis- ja keskendumisvõimet. Töö tegemiseks on vajalikud hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.

KUIDAS ÕPE TOIMUB?

Õpe toimub koolipõhises sessioonõppe vormis 1 aasta. Põhiõpingutest moodustab praktika ca 2,5 kuud.

Eriala kirjeldavad märksõnad: pottsepp, kaminameister, ahjumeister, korstnapaigaldaja.

 • Põhiharidus
 • Vähemalt 18-aastane.
 
Täida avaldus

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud pottsepp-sell:

 • oskab lugeda tööjooniseid, märkida maha mõõtusid ja arvutada materjalikulu;
 • tunneb vajalikke materjale ja töövahendeid;
 • teab, kuidas paigaldada tehases toodetud kaminaid ja moodulkorstnaid;
 • oskab laduda tellistest, pottidest ja krohvitud pinnaga kütteseadmeid ning müüritud korstnaid;
 • mõistab lihtsamaid soojustehnilisi arvutusi;
 • tunneb tööohutust ja õigeid töövõtteid;
 • on sooritanud õpingute lõpus pottsepp-selli 3. taseme kutseeksami.

Tartu Rakendusliku Kolledži pottsepp-selli õppekavas on 11 nädalat tööpraktikat kutselise pottsepa käe all, kes annab tulevase meistri oskuste ja teadmiste arengusse olulise panuse.

Tartu Rakendusliku Kolledži head koostööpartnerid on MTÜ Eesti Pottsepad ja selle parimad meistrid.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegses pottsepatöö õppelaboris.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Tubli ja kutseoskustega sell on pottseppade seas nõutud.

Tegu on kitsa, kuid väga kiiresti areneva alaga ja nõudlus pottsepatööde järele on läbi aegade püsiv ning taas tõusuteel 

Tartu Rakendusliku Kolledži pottsepp-selli eriala lõpetajale on kindlustatud: 
 •  Huvitav ja kindel töö pottsepa juhendamisel:
  • Erinevate tahkeküttel põhinevate küttesüsteemide (ahjud, kaminad, korstnad) paigaldus ja ehitus.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: 
  • Pärast kaheaastast töökogemust pottsepa juhendamisel on võimalik sooritada pottsepa 4. taseme kutseeksam ja jätkata tööd iseseisva pottsepana. 
  • Sealt edasi on võimalik areng pottseppmeistriks ning spetsialiseeruda pottsepp-restauraatoriks, kelle tööks on vanade ja väärtuslike küttekollete taastamine.
  • Ettevõtlikud pottsepad loovad enamasti oma ettevõtte ning väärt meistrid saavad väärt töö eest nii endale kui sellile määrata ka väärilise tasu.

Pottsepa amet eeldab pidevat enesetäiendamist, sest iga 5 aasta möödudes peab pottsepp oma oskusi taas tõendama.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Rakenduslik Kolledž
   • Erinevad täiskasvanute koolitused
Küsi lisainfot

Eriala ja õppekavaga seotud küsimuste korral pöördu:

Magnus Maiste

Ehituse ja puiduosakonna juht
Küsi lisainfot

Sisseastumise ja kutsevalikuga seotud küsimuste korral pöördu:

Helen Johanson

Karjäärinõustaja
Kopli 1 Põllu 11