fbpx
Tagasi

Nüüdisaegse õpikäsituse kohaselt mõjutab õppimise tulemuslikkust kõige enam õppija aktiivsus. Õpetajal tuleb aga õpikeskkonda kujundada nii, et õppijad oleksid kaasatud ning saaksid ise eesmärke seada ja lahendusi leida. Mõistagi eeldab see õpetajalt teistsuguseid oskusi aga ka uute tööriistade valdamist. Tartu Rakendusliku Kolledži õpetajad osalesid Erasmus+ koostööprojektis „Active learning through improved interactivity“ (ALTII), et arendada uusi õppijate kaasamise viise. Vanemõpetaja Anne Krull rääkis tulemustest lähemalt.

Mis olid ALTII projekti eesmärgid?
Projekti eesmärgiks oli õpetajate toetamine, et muuta loenguid, tunde ja üldse õpet õppijate jaoks kaasavamaks. Eestis või Tartu VOCOs ma ise nii suurt probleemi ei näe, sest õppijate kaasamisele on tähelepanu pööratud. Õpetajad kasutavad erinevaid meetodeid ja digikeskkondi päris usinalt. Kuid jah, võimalusi on palju ja mida kasutada – see on otsimise ja katsetamise koht. Kindlat valemit ju ei ole, sest ühega võib üks asi toimida, teisega teine asi. Oluline on see, et õpetajal oleks mitmekesine tööriistakast ning ta teaks mida ja millal kasutada. Mitmekesisus avardab võimalusi.

Mida te koostöös partneritega tegite?
Projekti tegevused jäid suuresti Covid-i aega ning seetõttu töötasime koos aga distantsilt. Lõime ja valmistasime ette erinevaid metoodilisi juhendeid tundide ja erinevate teemade läbiviimiseks ning seejärel katsetasime teineteise tunnikavasid ja andsime tundidele tagasisidet. See oli võimalus tundma õppida mujal kasutatavaid kaasamise võtteid aga jagada ka oma parimaid kogemusi.

Teiseks oluliseks tegevuseks ja tulemuseks oli eraldi veebikeskkonna loomine, mille kaudu õppijaid aktiveerida. Tegu on keskkonnaga, kus saab teha näiteks küsitlusi ja koguda tagasisidet. Keskkond on tasuta kasutamiseks kõigile ja asub aadressil http://audit.altii.online/

Milliseid võimalusi see AudIT keskkond õppijate kaasamiseks pakub?
Õpetaja saab ette valmistada erinevaid küsimusi ja vastusevariante. Võivad olla õiged-valed vastused võivad olla polli tüüpi vastusevariandid, et saab hääletada ja koguda arvamusi. Samuti on võimalik lasta kirjutada teksti ja moodustada koos sõnapilvi. Mõned funktsionaalsused meenutavad Mentimeetrit, mõned Kahooti. Aga kõige suurem pluss on see, et erinevalt teistest tuntud keskkondadest on see tõlgitud eesti keelde. Valid ülevalt menüüst Eesti keele ja palun! Seetõttu võiks AudIT soovitada ka noorematele õpilastele. Õpilastele loodud küsimusi saab õpetaja jagada lingiga, QR koodiga või ID numbriga. Ühesõnaga erinevad võimalused, mida tundides õppijate kaasamiseks kasutada.

Kas Sina oled oma tundides seda uut keskkonda kasutanud juba?
Kaasavate õppemeetodite kasutamiseks tegid kõik kaasatud partnerkoolid ja õpetajad erinevaid tunnikavasid ning testisid neid näidistundide raames. Kasutasin Moodle’it, mis on meie koolis esimene õppimiskeskkond, ja ka Mentimeetrit. Kindlasti tuleb öelda, et meie õpetajad on üsna digipädevad ning e-keskkondade kasutamine on tavapärane. Projektis osalevad koolid ja õpetajad said ise uurida ja läbi katsetada erinevaid kaasamise meetodeid. See oli suur väärtus kõigile. Aga kuidas tundi üles ehitada, milliseid materjale kasutada või millist tööriista rakendada, seda otsustab õpetaja ise. Mida rohkemaid võimalusi ta tunneb, seda rohkem saab ta tunde kohandada vastavalt õppijatele. Aga kui AudIT oli juba testimisfaasis, siis loomulikult olen ise proovinud ja katsetanud kõik erinevad variandid läbi.

Kes veel projektis osalesid?
Projekti juhtis Signe Vedler ja õpetajatest lõid kaasa Vilve Pohla, Katrin Kask-Adamson ja mina. Rahvusvaheliselt olid kaasatud veel kaks Sloveenia kooli: Anton Martin Slomšek Instituut ja Maribori Majandusgümnaasium. Horvaatiast oli Zagrebi Ülikooli inseneeria ja arvutiteaduse osakond, kes tegeles AudIT rakenduse väljatöötamisega. Projekti juhtis Horvaatia elukestva õppe keskus Aquilonis d.o.o.

Projekt on lõpusirgel, kohe hakkate tulemusi tutvustama. Kas ja kellele Sa soovitaksid AudIT rakendust kasutada?
Muidugi soovitan proovida ja katsetada seda rakendust. Seal on mitmeid tuttavaid funktsioone õppijate kaasamiseks, kuid kõige olulisem erinevus on ikka eesti keel. Kes ei taha ingliskeelseid äppe kasutada, siis neile on nüüd hea alternatiiv olemas.  AudIT aadress on http://audit.altii.online/

 

Loo kirjutas projektijuht Kaire Mets

Kopli 1 Põllu 11