fbpx
Tagasi

Hea lapsevanem,

Täname, et Teie laps on valinud edasiõppimiseks Tartu Rakendusliku Kolledži. Omalt poolt soovime, et õpingud meie koolis oleks tulemuslikud ja jõuaks õnnelikult lõpule. Tahame, et siin omandatud oskused annaks kindluse, et edasine elu, olgu siis töötamine või edasiõppimine, kujuneks õnnelikuks ja edukaks. Selleks soovime pakkuda rõõmsat, rahulikku ja turvalist kooliaega, kus lisaks õpingutele on olemas sõbrad, toetav keskkond ja palju võimalusi enesearenguks.

Tartu Rakenduslik Kolledž on meistrite kool. See tähendab, et väärtustame meisterlikke õpetajaid ja erialaoskusi ning loome keskkonna, kus noored sirguvad meistrite juhendamisel tulevasteks meistriteks. Seetõttu on koolitöö korraldus ja õppimine praktiline, aga ka ise tegemist, otsustamist ja vastutust soosiv. Pikemad tunnid, praktilise töö ja praktika suur osatähtsus ning iseseisvad tööd aitavad sisse elada täiskasvanute töömaailma, sest teame, et umbes 70% lõpetajaist läheb kohe tööle või on töötamist juba kooli kõrvalt alustanud.

Hindame kõrgelt ka üldteadmisi, sest kutsekool ei ole tupiktee. Viiendik meie vilistlastest jätkab õpinguid kõrgemal kutsetasemel või kõrgkoolides. Usume, et edasine on valikute küsimus ning need, kel on kõrged sihid seatud, jõuavad valitud teel edasi. Toetame ka noorte vaba aja veetmist ning pakume suurepäraseid sportimisvõimalusi. Meil leiab noor rakendust õpilasomavalitsuses, õpilasfirmade või õpilasprojektide tegevuses.

Hea lapsevanem, koostöös Teiega saame noort õpingutes veelgi paremini toetada.   Esimeseks kontaktisikuks on õpilase kursusejuhataja või tugikeskuse pere ja lisainfot leiate ka kooli kodulehelt.

Õpilaskodu
Tugikeskus
Toetused
Huvitegevus

 

Kopli 1 Põllu 11