fbpx
Tagasi

IT-kool

Põhihariduse baasil | Koolipõhine õpe | 4 aastat
Tarkvaraarendaja on kõrgelt hinnatud spetsialist, kelle põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Tarkvaraarendajat läheb vaja kodulehe, mitmesuguste e-teenuste ja -poodide või hoopis andmebaasi keskkondade, mobiilirakenduste ja mängude loomiseks.

KELLELE?

Hea tarkvaraarendaja osaleb keskkonna struktuuri ja süsteemi loomisel. Ta tunneb ja oskab välja pakkuda erinevaid tehnilisi lahendusi, kuidas süsteem kõige paremini töötaks ning oskab testida ja teostatud töid dokumenteerida, süsteeme hooldada, ennetada rünnakuid ja andmelekkeid. Hea tarkvaraarendaja on ka analüüsija, kaasa mõtleja ja lahenduste otsija, kuna tarkvara arendamine toimub projekti käigus. Ta suudab toime tulla enda töö ja aja planeerimisega ning on hea meeskonnaliige ka rahvusvahelistes tiimides.
Tartu Rakendusliku Kolledži tarkvaraarendaja õpib lisaks erialastele oskustele ka gümnasistidega võrreldavas mahus üldaineid – laia matemaatikat, emakeelt ja inglise keelt ning sooritab õppe lõpus riigieksamid. Ta on valmis jätkama kõrgharidusõppes või alustama karjääri tarkvaraarendusettevõtetes.

Tarkvaraarendajaid vajatakse väga erinevates valdkondades. Seega tuleb kasuks teha selgeks veel mõni valdkond, kus oma tarkvaraarenduse oskusi rakendada. Saad teha lennukat karjääri maailma kõige kiiremini kasvavas valdkonnas.
KUIDAS TOIMUB ÕPE?
Koolipõhine õpe ja kestvus 4 aastat. Õppes kasutatakse inglisekeelseid õppematerjale ja osa õppetööst
võib toimuda inglise keeles.

 • Ootame õppima põhikoolilõpetajat.
 • Test, mis hindab matemaatilist võimekust, funktsionaalset lugemisoskust, tähellepanu, keskendumisvõimet, mälu.
 • Praktiline ülesanne – enne vastuvõtu katseid tuleb läbida konkreetne Codecademy kursus: https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3.
 • Kursus on tasuline, kuid seitsme päeva jooksul on võimalik kursust tasuta läbida;
 • Vestlus (hindame suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust, silmaringi)
 • Motivatsioonikiri – palume motivatsioonikirja lõppu lisada Codecademy kasutajanimi. Motivatsioonikirjas kirjeldage oma varasemat õpi ja/või töökogemust ning kuidas tarkvaraarenduse õpe võiks anda teie karjäärile lisaväärtust.
 
Täida avaldus

Tartu Rakendusliku Kolledži IT-akadeemia lõpetanud tarkvaraarendaja:

 • oskab tarkvara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud arhitektuurile ning disainile;
 • osaleb tarkvara lahenduse väljatöötamisel ja pakub välja erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut;
 • kavandab ja töötab välja rakenduse;
 • integreerib süsteemid, testib ja võtab lahenduse kasutusele;
 • oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendit ülesande täpsustamiseks ning muudatuste ja arenduste testimiseks;
 • töötab meeskonnas ja lahendab ülesandeid iseseisvalt, mõistes ja rakendades meeskonnas kasutatavat tarkvara arenduse metoodikat;
 • suudab oma tööd iseseisvalt organiseerida ja aega planeerida ning vastutust võtta;
 • on hea meeskonnaliige ka rahvusvahelistes tiimides;
 • on läbinud laia matemaatika, emakeele ja inglise keele õppekava ning on sooritanud riigieksamid;
 • on sooritanud tarkvaraarendaja 4. taseme kutseeksami

Tartu Rakendusliku Kolledži tarkvaraarendaja õppekavas on:

 • projektõpe iseseisvalt või meeskonnas erialaste ülesannete teostamiseks;
 • võimalus osaleda häkatonidel ning saada praktilist kogemust püstitatud eesmärkide lahendamiseks;
 • kokku 7 kuud arendavat ettevõttepraktikat;
 • võimalus käia välispraktikal või Eesti juhtivates IT ettevõtete suvekoolides;

Hea teada!

 • Eesti IT-sektoris on palgatase keskmisest kõrgem ning tarkvaraarendaja töötasu alumine määr võib ületada Eesti keskmise töötasu.
 • IT-sektor on kiiresti kasvav valdkond nii Eestis kui globaalselt, karjääri võib teha ka rahvusvahelistes ettevõtetes kaugtööna;
 • Tarkvaraarendajatest ja programmeerijatest on suur puudus;
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö kaasaegsetes õppeklassides ning osa õppetööst viiakse läbi koostöös edukate IT ettevõtetega.
 • Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel, edukamad saavad võistelda ka EuroSkills ja WordSkills kutsevõistlustel.
 • Lõpetanutel on eelis kõrghariduse tasemel edasi õppida.
 • Tarkvaraarendajal, kel on erialane kutseharidus, on palju võimalusi tööle asuda tarkvaraarenduse firmadesse programmeerijana ja tarkvaraarendajana.
 • Tegu on globaalse kasvava ettevõtlusvaldkonnaga, kus heade spetsialistide järele on pidevalt suur nõudlus, mistõttu tarkvaraarendaja leiab hõlpsasti tööd ka väljaspool Eestit.
 • Amet on suuresti rutiinivaba ning pakub pidevat pinget.
 • Töötada saab väga erinevates valdkondades, lisaks tarkvaraarendusele spetsialiseerunud firmade ka näiteks panganduses, logistikas, meditsiinis, tööstuses jm.
 • Mitmed tuntud ettevõtete ja start-up’ide juhid on alustanud oma karjääri just tarkvaraarendajatena.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Küsi lisainfot

Eriala ja õppekavaga seotud küsimuste korral pöördu:

Signe Vedler

IT Akadeemia juht
Küsi lisainfot

Sisseastumise ja kutsevalikuga seotud küsimuste korral pöördu:

Helen Johanson

Karjäärinõustaja
Kopli 1 Põllu 11