fbpx
Tagasi

Tehnikakool

Põhihariduse baasil | Koolipõhine | 3 aastat

Tänapäeva masina- ja metallitööstus vajab taibukaid ja lahtiste kätega meistreid. Keevituse- ja metallitööde spetsialistid oskavad keevitusõmbluste abil metalli kokku sulatada ja nii erinevaid detaile luua. Nad oskavad juhtida keerulisi metallitööpinke, mis lõikavad, treivad, puurivad ja freesivad metallist kõike, mida vaja. Või siis oskavad jooniste järgi erinevaid detaile kokku panna ning masinaid töökorda seadistada. Sageli on metallimeistri töö elutähtis, mistõttu läheb vaja tehnilist taipu, loogikat, ruumi- ja kujunditaju ning kiiret ja täpset kätt. Pole siis ime, et selliseid meistreid ettevõtjad lausa tikutulega otsivad, head palka maksavad ning töötingimusi igati kaasajastavad. See on antvärk töö!

Tartu Rakenduslikus Kolledžis omandavad tuleviku metallimeistrid kaasaegsete seadmete ja simulaatoritega töötades ning oma ala meistrite juhendamisel kõik vajalikud teadmised ja praktilised oskused. Võimalik on spetsialiseeruda keevituse, metallilõikepinkide või koostelukksepa erialale.

Kui õpid keevituse- ja metallitööde eriala siis:

 • kõigil eriala õpilastel on õppeaja jooksul võimalus käia 2-nädalasel välispraktikal;
 • võid lisaks õppetoetusele taotleda ka ettevõtete Talent Plastics Tartu AS või AS HANZA Mechanics Tartu stipendiumi.

 

Loe lisaks SIIT

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud keevitus- ja metallitöö meister: 

 • tunneb materjalide omadusi ja erinevaid kasutusvõimalusi;
 • saab aru tehnilisest joonisest ja dokumentatsioonist;
 • oskab tööks vajalikke seadmeid häälestada, kasutada ja hooldada;
 • kasutab keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu ning muid abivahendeid;
 • valdab erinevaid keevitusliike: elektri-, gaas-, poolautomaatne ja kaitsegaasis volframelektroodiga keevitus;
 • oskab koostada CNC metallilõikepingi juhtprogrammi;
 • mõistab pneumaatika (gaaside mehhaanilised omadused ja nende rakendamine) ning hüdraulika (vedeliku tasakaal ja liikumine) kasutamise põhimõtteid;
 • loob metallkonstruktsioone, keevitab masinaosi, teeb keevisliiteid, järeltöötleb ja oskab tulemust kontrollida;
 • omab praktilist kogemust metallitööpinkide kasutamisel puurimise, lihvimise, freesimise ja treimise alal;
 • suudab iseseisvalt tööd kavandada ja planeerida;
 • on valmis meeskonnatööks;
 • on sooritanud õpingute lõpus oma spetsialiseerumisvaldkonna kutseeksami.

Tartu Rakendusliku Kolledži keevitus- ja metallitöö õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 23 nädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Torm
Metall, Toci Metall, Harry Metall OÜ, OÜ Same jt.

Hea teada! 

 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Nõudlus kutsetunnistusega spetsialistide järele on väga suur ja kasvab!

Tartu Rakendusliku Kolledži keevitus- ja metallitöö eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • metallitööstus (tooted ja konstruktsioonid),
  • masinatööstus,
  • laevaehitus ja -remont,
  • ehitus,
  • energeetika,
  • paigaldus-, hooldus- ja remonditööd.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Õpihimulisest ja võimekast keevitus- ja metallitöö spetsialistist saab täiendõppe läbimisel keevitusinsener, kvaliteediinspektor, meister või tootmisüksuse juht. Ettevõtlikud loovad teenuste paremaks pakkumiseks sageli oma ettevõtte.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Rakenduslik Kolledž
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Kopli 1 Põllu 11