fbpx
Tagasi

Turismikool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine õpe | 1 aasta

Turismiettevõtte ja -sihtkoha arendaja jätkuõpe pakub inspiratsiooni ning uusi teadmisi ja oskusi juba tegutseva maaturismiettevõtte või sihtkoha arendamiseks. Saad ennast täiendada ja omandada mitmekülgseid oskusi põnevate turismiteenuste, pakettide ja marsruutide loomiseks ja ettevõtte teenuste arendamiseks ning nende loovaks ja sihipäraseks turundamiseks. Suudad astuda turisti kingadesse ja disainida tema elamusi ja kogemusi ning olla peensusi valdav professionaal ja tulevikutegija oma ettevõttes või piirkonnas.

Võimalus spetsialiseeruda kas sihtkoha arendamise või maaturismi ettevõtluse suunale. Spetsialiseerumise valik toimub sisseastumisvestluse käigus.

NB! Tegu on jätkuõppega, mis eeldab eelnevaid turismialaseid teadmisi, mis on saadud kas varasemate õpingute või töökogemuse kaudu. Õpe algab 27. septembril 2022 ja on korraldatud sessioonidena (koolipäevad toimuvad 2 korda kuus, 2-3 päeva korraga).

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Rakendusliku Kolledži lõpetanud turismiettevõtte ja -sihtkoha arendaja:

 • oskab planeerida, korraldada, juhendada ja juhtida informatsiooni liikumist ja töötlemist;
 • tunneb tänapäevast toote- ja teenuse disainiprotsessi ja oskab seda rakendada;
 • oskab juhtida klienditeeninduse, kliendisuhete, müügi- ja turundusprotsesse, valdab peamisi turismiturunduse tööriistu;
 • teab kuidas juhendada ja juhtida inimesi, tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning personalitöö aluseid;
 • oskab planeerida, korraldada ja juhtida reisi- ja sündmuskorralduse tegevusi;
 • suhtleb erineva kultuuritaustaga klientidega nii eesti kui võõrkeeltes;
 • oskab iseseisvalt hankida kutsealast infot, analüüsida sihtkohta ja teha piirkondlikku ja valdkondade vahelist koostööd.

Ettevõttepraktika annab võimaluse tutvuda turismiettevõtete tegevustega nn köögipoolelt. Kutsehariduskeskuse parimad koostööpartnerid on SA Tartumaa Turism, Eesti Rahva Muuseum ja Teaduskeskus AHHAA jt piirkonna turismiettevõtted.

Õppijad, kes töötavad turismi valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõttes (organisatsioonis) töötades ning omandatud teadmisi kohe praktikas rakendada.

Hea teada!

Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.

Tartu Rakenduslik Kolledž toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte!

Turismimaailmas on vajalikud laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused kogu valdkonnast tervikuna. Seega on erialane kutseharidus ning pidev enesetäiendus vaieldamatuks eeliseks.

Tartu Rakendusliku Kolledži turismiettevõtte ja -sihtkoha arendaja eriala lõpetajal on:
Kindel ja liikuv töö ning valikuvõimalused:

 • turismisarendus- ja turundusorganisatsioonides,
 • kohalikes omavalitsustes,
 • turismiinfokeskustes,
 • turismiettevõtetes.

Karjäärivõimalused: Toimekad turismikorraldajad tõusevad kiiresti ametiredelil, ettevõtlikumad loovad teatud valdkonnale spetsialiseerumisel ka oma ettevõtte.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
Turismi- ja hotelliettevõtlus
Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž
Ettevõtlus ja elamusmajandus / väikeettevõtlus

 

Kopli 1 Põllu 11